Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Analýza výkladu snov na úrovni subjektu

Dušan Fábik

Abstrakt

Príspevok približuje dva základné prístupy k výkladu a práci so snami: výklad sna na úrovni objektu a úrovni subjektu. Výklad sna na úrovni objektu uvažuje, že sen v symbolických podobách zvierat alebo neznámych postáv znázorňuje blízke osoby zo života snívajúceho. Výklad sna na úrovni subjektu predpokladá, že prvky v sne vrátane zvierat či neznámych postáv zrkadlia prežívanie samého snívajúceho. Príspevok sa špecificky zameriava na výklad snov na úrovni subjektu, vymedzuje hlavných predstaviteľov tohto prístupu a uvádza základné východiská. V závere autor predkladá diskusiu, kde porovnaním s aktuálnymi poznatkami v teórií snívania zvažuje relevantnosť výkladu snov na úrovni subjektu a podporuje jeho teoretické stanoviská.

Bibliografická citace

Fábik, D. (2020). Analýza výkladu snov na úrovni subjektu. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12630

Klíčová slova

výklad snov na úrovni subjektu; výklad snov na úrovni objektu; spracovanie emočných podnetov

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Dušan Fábik