Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Základní principy psychoterapeutické léčby Pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů (PNES)

Lucia Hrešková, Lenka Krámská

Abstrakt

Termínem psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) se označuje konverzní porucha napodobující epileptické záchvaty, které jsou psychologické etiologie (dle MKN-10). Neuropsychologické vyšetření je integrální součástí diagnostiky a léčby PNES s ohledem na jejich psychogenní charakter. Hlavním léčebným postupem je psychoterapie. Na základě současných výzkumů a dlouholetých klinických zkušeností s těmito pacienty (Centrum pro Epilepsie, Nemocnice na Homolce) jsme zpracovali základní principy psychoterapeutických a psychoedukačních postupů pro klinické psychology a psychoterapeuty pracujícími s pacienty s diagnózou PNES. Aktuální výzkumné výstupy zdůrazňují důležitost zastoupení úvodní psychoedukace v psychoterapeutické léčbě pacientů s diagnózou PNES a jejich blízkých.

Bibliografická citace

Hrešková, L., & Krámská, L. (2019). Základní principy psychoterapeutické léčby Pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Psychoterapie, 13(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12543

Klíčová slova

PNES; psychoedukace; psychoterapie

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Lucia Hrešková