Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Adleriánsky výklad snov v minulosti a súčasnosti

Dušan Fábik

Abstrakt

Príspevok prináša komplexný pohľad na výklad snov z pohľadu adleriánskej (individuálnej) psychológie. Zahŕňa historické východiská individuálnej psychológie a klasickú koncepciu snívania od Alfreda Adlera. Príspevok ďalej popisuje prístupy súčasných adleriánskych psychológov a vymedzuje základné rozdiely oproti pôvodnému konceptu. Na konkrétnej ukážke je ilustračne znázornená práca na výklade sna, ktorá zachytáva analýzu životného štýlu, snových symbolov a potenciálneho riešenia životného problému. V závere príspevok diskutuje o faktoroch, ktoré podporujú, ale aj znižujú dôveryhodnosť adleriánskej teórie snívania a prináša základné oporné body pre výklad snov v tomto prístupe.

Bibliografická citace

Fábik, D. (2019). Adleriánsky výklad snov v minulosti a súčasnosti. Psychoterapie, 13(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12006

Klíčová slova

Adler; výklad snov; životný štýl; riešenie problémov

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Dušan Fábik