Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Žít Gestalt: Zpráva z 6. České a 3. Česko-Slovenské konference Gestalt psychoterapie, Mikulov, 5. – 7. 4. 2019

David Kremeník, Patrik Rudolf

Bibliografická citace

Kremeník, D., & Rudolf, P. (2019). Žít Gestalt: Zpráva z 6. České a 3. Česko-Slovenské konference Gestalt psychoterapie, Mikulov, 5. – 7. 4. 2019. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11942

Plný Text:
Copyright (c) 2019 David Kremeník, Patrik Rudolf