Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

"Cítit emoce": Významné momenty v pragmatické případové studii z gestalt terapie pohledem diskurzivní analýzy

Leoš Zatloukal, Jan Roubal

Abstrakt

Text představuje tzv. „pragmatickou případovou studii“ z psychoterapie. Případ zahrnuje 12 terapeutických sezení gestalt terapie, která byla vedená předním představitelem daného přístupu u nás. V rámci případové studie byly detekovány tzv. „významné momenty“ (significant events) posunu z pohledu klienta i terapeuta. Tyto významné momenty posunu byly posléze analyzovány metodou Recursive Frame Analysis (RFA) pro podrobnější zachycení konstruování daného momentu. V textu je prezentován nejvýznamnější moment, na němž se shodl terapeut i klient. včetně doslovného přepisu a zápisu RFA analýzy.

Bibliografická citace

Zatloukal, L., & Roubal, J. (2019). "Cítit emoce": Významné momenty v pragmatické případové studii z gestalt terapie pohledem diskurzivní analýzy. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11939

Klíčová slova

pragmatická případová studie, psychoterapie, poradenství, významný moment, Recursive Frame Analysis

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Leoš Zatloukal, Jan Roubal