Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

O kouzlení a pilné práci – Kazuistika vycházející z přístupu na řešení orientované hypnózy

Jan Pokluda

Abstrakt

Příspěvek přináší praktickou ukázku využití na řešení orientované hypnózy (Solution oriented hypnosis) při práci s klientem, který chce získat kontrolu nad svým agresivním chováním a dosáhnout abstinence od alkoholu. Průběh spolupráce byl zároveň podbarven klientovými obavami, zda netrpí duševním onemocněním. Autor monitoroval změny v průběhu terapie pomocí škály Outcome Rating Scale (ORS) a pořizoval ze sezení videozáznamy, ke kterým se následně vracel. Využíval také prvky na řešení zaměřené terapie (práce s nejmenšími změnami, škálami, experimenty mezi sezeními), kladl důraz na sugestivní aspekty jazyka a reflektovaně pracoval se svou terapeutickou rolí. Součástí textu je také zpětné zamyšlení klienta i terapeuta o tom, co bylo v terapii užitečné a významné a rovněž bližší představení na řešení orientované hypnózy.

Bibliografická citace

Pokluda, J. (2019). O kouzlení a pilné práci – Kazuistika vycházející z přístupu na řešení orientované hypnózy. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11937

Klíčová slova

na řešení orientovaná hypnóza, hypnoterapie, kazuistika, agrese

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Jan Pokluda