Jak jednoduše provést a napsat případovou studii: Vodítka pro psychoterapeuty v praxi

Roč.13,č.1(2019)
Případové studie v psychoterapii (tematické číslo)

Abstrakt

Případové studie představují metodologii vhodnou pro výzkum zaměřený na praxi. Článek představí případové studie jako přirozený způsob poznávání, při kterém mohou psychoterapeuti využít dovednosti, které jsou běžnou součástí jejich psychoterapeutické praxe. V článku jsou vysvětleny základní kroky při realizaci případové studie: (1) Odhodlání (Proč dělat případové studie?); (2) Příprava (Co se chceme dozvědět?); (3) Sběr dat (Jak by mohla vypadat minimalistická varianta?); (4) Zpracování a sepsání (Obvyklá struktura empirické studie). Článek představí případové studie jako smysluplný a obohacující způsob začlenění výzkumu do psychoterapeutického výcviku i do profesního rozvoje psychoterapeutů v praxi.


Klíčová slova:
případová studie; výzkum psychoterapie; výzkum zaměřený na praxi; výzkumná metodologie
Metriky

1058

Views

393

PDF views