Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Možnosti práce s „výjimkami“ v terapii zaměřené na řešení

Leoš Zatloukal, Michal Věžník, Daniel Žákovský

Abstrakt

Článek se zaměřuje na využití „výjimek“ v krátké terapii zaměřené na řešení. V první části autoři nabízejí svůj pohled na výjimky a jejich druhy. Dále se text zaměřuje na praktické využití výjimek z problému, předzvěstí preferované budoucnosti, změn v sezení, mimoproblémových a předproblémových situací. Vodítka pro práci s výjimkami jsou doplněna příklady z praxe autorů.

Bibliografická citace

Zatloukal, L., Věžník, M., & Žákovský, D. (2019). Možnosti práce s „výjimkami“ v terapii zaměřené na řešení. Psychoterapie, 13(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11819

Klíčová slova

krátká terapie zaměřená na řešení; výjimky; předzvěsti; zdroje

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Leoš Zatloukal, Michal Věžník, Daniel Žákovský