Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Centra duševního zdraví – zplnomocňování klientů v psychiatrické praxi?

Martin Novák, Lucia Ukropová

Abstrakt

Článek se zaměřuje na několik modelů multidisciplinární komunitní péče o lidi s diagnózou závažného duševního onemocnění, které jsou významné v kontextu aktuálně probíhající reformy psychiatrické péče v České republice a zavádění center duševního zdraví. Těmito modely jsou: case management a psychosociální rehabilitace pojímané jako základní kameny komunitních služeb pro lidi se závažnými psychiatrickými diagnózami a dále FACT model a otevřený dialog jako specifické způsoby realizace případové práce. Text nabízí kritickou reflexi těchto přístupů na základě teoretické literatury a praktických zkušeností v komunitních terénních týmech prizmatem konceptu zotavení pojímaného jako hluboce osobní proces a nikoli jako pouhé zbavení se psychiatrických symptomů. Text zachycuje, jak se zmíněné přístupy v praxi vztahují k myšlenkám zotavení a především zmocnění osob s diagnózou vážného duševního onemocnění. Autoři textu pracují v komunitních terénních týmech jako psychologové a hlásí se k dialogickému přístupu.

Bibliografická citace

Novák, M., & Ukropová, L. (2019). Centra duševního zdraví – zplnomocňování klientů v psychiatrické praxi?. Psychoterapie, 12(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11573

Klíčová slova

Centrum duševního zdraví; zotavení; zmocnění; otevřený dialog; FACT model; case management

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Martin Novák, Lucia Ukropová