Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Karta pacienta

Ivana Křížová, Olga Klempířová

Abstrakt

Karta pacienta je psychoterapeutická pomůcka, která je aktuálně pilotována na akutním oddělení v PN Bohnice. Cílem Karty pacienta je efektivnější psychoterapeutická práce během hospitalizace na akutním psychiatrickém oddělení. V příspěvku jsou popsány její jednotlivé části a cíle, ke kterým je směřována. Karta pacienta vznikla z praktických potřeb psychiatrického oddělení a byla volně inspirována teoretickými koncepty ACT, PACT, motivačními rozhovory a prvky podpory self-efficacy. Karta pacienta je aktuálně pilotována a její účinek a význam by měl být v budoucnosti prověřen výzkumnými studiemi.

Bibliografická citace

Křížová, I., & Klempířová, O. (2019). Karta pacienta. Psychoterapie, 12(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11572

Klíčová slova

karta pacienta; krátkodobá psychoterapie; formulář; psychoterapeutická pomůcka

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Ivana Křížová, Olga Klempířová