Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Nežádoucí účinky psychoterapie

Lucia Polakovská, Zbyněk Vybíral

Abstrakt

Kvalitativní explorativní studie zkoumala některé nežádoucí účinky psychoterapie v ČR. Vzorek tvořilo osm respondentů se zkušenostmi z psychoterapie, data byla získána z rozhovorů. Tematickou analýzou jsme identifikovali sedm hlavních témat: negativní efekty vznikající „vrtáním se v sobě“, přenechání zodpovědnosti na terapeutovi / posílení pasivity klienta, negativní reakce vyvolané terapeutem, terapie negativně zasahuje do pracovní/školní oblasti, do vztahů a každodenního života, zkušenost s terapií odrazuje od dalších sezení nebo terapií, terapie nevede ke zlepšení a terapie přispívá k negativnímu sebeobrazu. Výzkum ukázal, že v průběhu psychoterapie se objevují různě vnímané negativní dopady a že je potřeba jejich výskytu a porozumění věnovat pozornost.

Bibliografická citace

Polakovská, L., & Vybíral, Z. (2018). Nežádoucí účinky psychoterapie. Psychoterapie, 12(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/10455

Klíčová slova

psychoterapie; negativní účinky; závislost; terapeut; deteriorace

Plný Text:
Copyright (c) 2018 Lucia Polakovská, Zbyněk Vybíral