Trauma každodenního života: Cesta k dosažení vnitřního klidu; M. Epstein

Jan Benda

Bibliografická citace

Benda, J. (2017). Trauma každodenního života: Cesta k dosažení vnitřního klidu; M. Epstein. Psychoterapie, 11(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/10055Copyright (c) 2018 Psychoterapie