K předmětu didaktik v estetických oborech vzdělávání

J. Slavík

Abstrakt

Stat’ se věnuje předmětu didaktického výzkumu a teorie v estetickém vzdělávání. Usiluje o takové zobecnění, které dovoluje promýšlet interdisciplinární vztahy jak mezi didaktikami v estetické oblasti, tak vůči jiným vzdělávacím oblastem. Goodmanova estetická teorie reference a její zaměření na denotaci, exemplifikaci a expresi je v tomto pojetí hlavním zdrojem explikací. Exprese je analyzována jako příznačný a zobecňující typ reprezentačních aktivit v estetických oborech vzdělávání.

Bibliografická citace

Slavík, J. (2011). K předmětu didaktik v estetických oborech vzdělávání. Pedagogická orientace, 21(2), 207–225.

Klíčová slova

didaktika; didaktická transformace obsahu; estetická výchova; obsahová reprezentace

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.