Další vzdělávání učitelů ve Velké Británii

Danuše Nezvalová, Gordon Taylor

Abstrakt

Další vzdělávání učitelů nabývá v poslední době v edukačně vyspělých zemích na významu. Systémy dalšího vzdělávání učitelů se v posledních letech značně rozvíjely a docházelo v nich k podstatným
změnám. K jakým změnám došlo ve Velké Británii, uvádí tento materiál, který vznikl ve spolupráci se zahraničním partnerem.

Klíčová slova

další vzdělávání učitelů; profesionální rozvoj učitelů; trendy v profesionálním rozvoji učitelů ve Velké Británii; instituce poskytující další vzdělávání; financování dalšího vzdělávání učitelů

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Celoživotní učení pro všechny. Materiál OECD 1996. Praha: Gnosis, 1997. Program „Učitel“. Praha: MŠMT, 1995.
Copyright (c) 2017 Danuše Nezvalová, Gordon Taylor

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.