Další vzdělávání učitelů ve Velké Británii

Roč. 11č. 1 (2001)

Abstrakt
Další vzdělávání učitelů nabývá v poslední době v edukačně vyspělých zemích na významu. Systémy dalšího vzdělávání učitelů se v posledních letech značně rozvíjely a docházelo v nich k podstatným
změnám. K jakým změnám došlo ve Velké Británii, uvádí tento materiál, který vznikl ve spolupráci se zahraničním partnerem.

Klíčová slova:
další vzdělávání učitelů, profesionální rozvoj učitelů, trendy v profesionálním rozvoji učitelů ve Velké Británii, instituce poskytující další vzdělávání, financování dalšího vzdělávání učitelů
Reference

Celoživotní učení pro všechny. Materiál OECD 1996. Praha: Gnosis, 1997. Program „Učitel“. Praha: MŠMT, 1995.

Metriky

373

Views

436

PDF views