Další vzdělávání učitelů ve Velké Británii

Roč.11,č.1(2001)

Abstrakt
Další vzdělávání učitelů nabývá v poslední době v edukačně vyspělých zemích na významu. Systémy dalšího vzdělávání učitelů se v posledních letech značně rozvíjely a docházelo v nich k podstatným
změnám. K jakým změnám došlo ve Velké Británii, uvádí tento materiál, který vznikl ve spolupráci se zahraničním partnerem.

Klíčová slova:
další vzdělávání učitelů; profesionální rozvoj učitelů; trendy v profesionálním rozvoji učitelů ve Velké Británii; instituce poskytující další vzdělávání; financování dalšího vzdělávání učitelů
Reference

Celoživotní učení pro všechny. Materiál OECD 1996. Praha: Gnosis, 1997. Program „Učitel“. Praha: MŠMT, 1995.

Metriky

390

Views

278

PDF views