Plný text sekce

Roč.24,č.2(2014)

Reference

Kudláčová, B. (2007). Človek a výchova v dejinách európského myslenia. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.
Kudláčová, B. (2009). Dejiny pedagogického myslenia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis – Veda.
Kudláčová, B. (Ed.). (2010). Európske pedagogické myslenie od antiky po modernu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.
Kudláčová, B., & Sztobryn, S. (Eds.). (2011). Kontexty filozofie výchovy v historickej a sůčasnej perspektíve. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.

Metriky

211

Views

256

PDF views