Aplikace metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: přehled literatury a metodologická doporučení

Hana Voňková, Ondřej Papajoanu, Stanislav Bendl

Abstrakt

Dotazníková šetření se (sebe)hodnoticími položkami jsou v pedagogickém výzkumu využívána často. Respondenti však mohou na tyto položky odpovídat rozdílně, tj. volit jiné škálové kategorie, přestože jejich objektivní situace je stejná. Metoda ukotvujících vinět nabízí řešení tohoto problému. Odpovědi na tyto položky koriguje o rozdílné užívání škály a činí je tak porovnatelné. Tento příspěvek si klade dva cíle. Zaprvé poskytnout přehled do této chvíle publikovaných prací z oblastí pedagogického výzkumu, ve kterých byla tato metoda aplikována. Zadruhé shrnout metodologická doporučení týkající se správné formulace a užití ukotvujících vinět. Metoda byla zatím úspěšně aplikována při měření nečestného chování žáků, ICT znalostí a dovedností, spokojenosti rodičů se školou, řízení třídy učitelem a podpory žáků ze strany učitele. Ukazuje se, že respondenti s různými charakteristikami skutečně užívají škálu rozdílným způsobem a že korigování dat s využitím metody ukotvujících vinět může pomoci vysvětlit některá paradoxní zjištění o vztahu vybraných proměnných. Naše metodologická doporučení pro využívání vinět se týkají podpory základních předpokladů metody, diskriminační síly vinět, počtu vinět, obsahové relevance a jazykové složky vinět. Na základě shrnutí dosavadního rozšíření a přínosu této metody pedagogickému výzkumu diskutují autoři možnosti jejího dalšího využití pro měření pedagogických konceptů.

Bibliografická citace

Voňková, H., Papajoanu, O., & Bendl, S. (2016). Aplikace metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: přehled literatury a metodologická doporučení. Pedagogická orientace, 26(3), 537–559.

Klíčová slova

metoda ukotvujících vinět; konzistence odpovědí; ekvivalence vinět; diskriminační síla vinět; počet vinět; formulace vinět

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Angelini, V., Cavapozzi, D., Corazzini, L., & Paccagnella, O. (2012). Age, health and life satisfaction among older Europeans. Social Indicators Research, 105(2), 293–308. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9882-x

Angelini, V., Cavapozzi, D., & Paccagnella, O. (2012). Cross-country differentials in work disability reporting among older Europeans. Social Indicators Research, 105(2), 211–226. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9878-6

Au, N., & Lorgelly, P. K. (2014). Anchoring vignettes for health comparisons: An analysis of response consistency. Quality of Life Research, 23(6), 1721–1731. https://doi.org/10.1007/s11136-013-0615-2

Bago d’Uva, T., Lindeboom, M., O’Donnell, O., & van Doorslaer, E. (2011). Slipping anchor? Testing the vignettes approach to identification and correction of reporting heterogeneity. Journal of Human Resources, 46(4), 872–903.

Bago d’Uva, T., O’Donnell, O., & van Doorslaer, E. (2008). Differential health reporting by education level and its impact on the measurement of health inequalities among older Europeans. International Journal of Epidemiology, 37(6), 1375–1383. https://doi.org/10.1093/ije/dyn146

Bonsang, E., & van Soest, A. (2012). Satisfaction with social contacts of older Europeans. Social Indicators Research, https://doi.org/10.(2), 273–292. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9886-6

Buckley, J. (2008). Survey context effects in anchoring vignettes. Dostupné z http://www.polmeth.wustl.edu/media/Paper/surveyartifacts.pdf

Buckley, J., & Schneider, M. (2007). Charter schools: Hope or hype? Princeton: Princeton University Press.

Fisher, R. J. (1993). Social desirability bias and the validity of indirect questioning. Journal of Consumer Research, 20(2), 303–315. https://doi.org/10.1086/209351

He, J., & Van de Vijver, F. J. R. (2016). The motivation-achievement paradox in international educational achievement tests: Toward a better understanding. In R. B. King & A. B. I. Bernardo (Eds.), The psychology of Asian learners: A festschrift in honor of David Watkins (s. 253–268). Singapore: Springer Science.

Kapteyn, A., Smith, J. P., & van Soest, A. (2007). Vignettes and self-reports of work disability in the US and the Netherlands. American Economic Review, 97(1), 461–473. https://doi.org/10.1257/aer.97.1.461

Kapteyn, A., Smith, J. P., van Soest, A., & Voňková, H. (2011). Anchoring vignettes and response consistency (RAND Working Paper No. WR-840). Dostupné z http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2011/RAND_WR840.pdf

King, G. (2009). Anchoring vignettes: Frequently asked questions. Dostupné z http://gking.harvard.edu/files/gking/files/vfaq.pdf

King, G., Murray, C., Salomon, J., & Tandon, A. (2004). Enhancing the validity and cross-cultural comparability of measurement in survey research. American Political Science Review, 98(1), 567–583. https://doi.org/10.1017/S000305540400108X

King, G., & Wand, J. (2007). Comparing incomparable survey responses: Evaluating and selecting anchoring vignettes. Political Analysis, 15, 46–66. https://doi.org/10.1093/pan/mpl011

Kok, R., Avendano, M., Bago d’Uva, T., & Mackenbach, J. (2012). Can reporting heterogeneity explain differences in depressive symptoms across Europe? Social Indicators Research, (2), 191–210.

Kyllonen, P. C., & Bertling, J. (2013). Innovative questionnaire assessment methods to increase cross-country comparability. In L. Rutkowski, M. von Davier, & D. Rutkowski (Eds.), A handbook of international large-scale assessment data analysis: Background, technical issues, and methods of data analysis (s. 277–286). London: Chapman Hall/CRC Press.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2013). PISA 2012 results: What makes a school successful? Resources, policies and practices (Volume IV). Annex A6: Anchoring vignettes in PISA 2012 student questionnaire. Dostupné z https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-Annex%20A6-VolIII-VolIV.pdf

Peracchi F., & Rossetti C. (2012). Heterogeneity in health responses and anchoring vignettes. Empirical Economics, 42(2), 513–538. https://doi.org/10.1007/s00181-011-0530-8

Voňková, H. (2012). Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice. Orbis scholae, 6(1), 27–40. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.47

Voňková, H. (2013). Subjektivní hodnocení problémů s pohybem: užití parametrického modelu metody ukotvujících vinět. Orbis scholae, 7(1), 49–66. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.25

Voňková, H., Bendl, S., & Papajoanu, O. (2016). How students report dishonest behavior in school: Self-assessment and anchoring vignettes. The Journal of Experimental Education (advance online publication).

Voňková, H., & Hrabák, J. (2015a). Řešení nesrovnatelnosti hodnocení ICT znalostí a dovedností žáků skrze ukotvující viněty. Pedagogika, 65(3), 274–291.

Voňková, H., & Hrabák, J. (2015b). The (in) comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. Computers & Education, 85, 191–202. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.003

Voňková, H., & Hullegie, P. (2011). Is the anchoring vignettes method sensitive to the domain and choice of the vignette? Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 174(3), 597–620. https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2011.00704.x

Voňková, H., Zamarro, G., DeBerg, V., & Hitt, C. (2015). Comparisons of student perceptions of teacherʼs performance in the classroom: Using parametric anchoring vignette methods for improving comparability (EDRE Working Paper No. 2015-01). Dostupné z http://www.uaedreform.org/downloads/2015/05/comparisons-of-student-perceptions-of-teachers-performance-in-the-classroom-using-parametric-anchoring-vignette-methods-for-improving-comparability.pdf

Wand, J., King, G., & Lau, O. (2011). Anchors: Software for anchoring vignette data. Journal of Statistical Software, 42(3), 1–25. https://doi.org/10.18637/jss.v042.i03

Wei, H. S., & Huang, C. K. (2005). Reviewing school bullying research: Empirical findings and methodical considerations. NTTU Educational Research Journal, 16(1), 69–112.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-537


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Morální distres školních psychologů
Jiří Mareš
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 2,  první strana: 308,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-2-308

2. Analýza metodologických přístupů k výzkumu chování žáků ve školách: problematika neporovnatelnosti žákovského sebehodnocení
Stanislav Bendl, Hana Voňková, Ondřej Papajoanu, Eva Vaňkátová
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 4,  první strana: 627,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-4-627Copyright (c) 2016 Hana Voňková, Ondřej Papajoanu, Stanislav Bendl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.