Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje

Petr Koubek

Abstrakt

Případová studie představuje subjektivní teorie řídící jednání učitelky humanitních předmětů ve škole s obtížnými podmínkami. Navazuje na předchozí publikace autora, které šíře vymezily výzkumný koncept, cíle a metodologii. Studie představuje základní analytické přístupy ke zpracování dat sebraných v přirozeném prostředí realizace výuky: (a) rekonstruování subjektivních teorií učitelky, (b) ověření jejich adekvátnosti porovnáním s reálnou výukou, (c) sémantické porovnání subjektivních teorií řídících jednání učitelky s informacemi o jejím profesním rozvoji, (d) analýza a diskuse kongruence zjištění v kontextu pedagogické vědy; a otevírá tak možnosti pro další analýzy a syntetické zpracování sebraných dat, které svým rozsahem již překračují rámec a možnosti této studie. Případová studie naznačuje, že sledovaná učitelka sdílí některé charakteristiky s učiteli experty (Píšová et al., 2013). Ukázala se též vysoká míra konzistence jejího myšlení a jednání, stejně jako vysoká míra zvažování a uvažování o vlastním jednání v širším kontextu jejího profesního rozvoje (Hargreaves & Fullan, 2012). V závěru studie jsou shrnuty poznatky a formulována doporučení pro další výzkum subjektivních teorií učitelky v kontextu jejího profesního rozvoje.

Bibliografická citace

Koubek, P. (2016). Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje.Pedagogická orientace, 26(1), 95–116.

Klíčová slova

subjektivní teorie učitelů; profesní rozvoj učitelů; učitel-expert; emická perspektiva; případová studie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, Z., & Gracová, B. (2015). Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou. In I. Stuchlíková, T. Janík, Z. Beneš, M. Bílek, K. Brücknerová, M. Černochová, … B. Gracová (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (s. 289–326). Brno: Masarykova univerzita.

Calderhead, J. (1981). Stimulated recall: A method for research on teaching. British Journal of Educational Psychology, 51(2), 211–217. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1981.tb02474.x

Diegritz, T., & Rosenbusch, H. S. (1999). Gruppenunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2011). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Fauser, P., Rissmann, J., & Weyrauch, A. (2009). Das Entwicklungsprogramm für Unterricht und Lernqualität. Lehrerfortbildung als theoriegeleitete Intervention und Ausbildung adaptiver Routinen. Beiträge zur Lehrerbildung, 27(3), 361–371.

Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., & Scheele, B. (1988). Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien: Eine Einführung in die Psychologie des re

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-95


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání
Jan Slavík, Klára Uličná, Jana Stará, Petr Najvar
ISBN 978-80-210-8768-2  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

2. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů
Petr Koubek
ISBN 978-80-210-9810-7  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9810-2021Copyright (c) 2016 Petr Koubek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.