Filozofie edukace jako reflexe společnosti: analýza krize modernity v románech Murakamiho a Houellebecqa

Roč.33,č.2(2023)

Abstrakt

Studie s využitím filozofické interpretace literárních textů dle Petříčka analyzuje románové texty dvou autorů – Murakamiho a Houellebecqa – s ohledem na identifikaci prvků krize modernity. Studie pojmenovává jednotlivá témata, která je třeba novým způsobem v procesu edukace pojmout s ohledem na Latourovu tezi, že společnost, v níž žijeme, je moderní nikoli autenticky, ale pouze vnějškově. Jednotlivé aspekty krize modernity jsou analyzovány v rámci filozofie edukace. Tímto způsobem je analyzováno devět dílčích témat – magie, jídlo, pobyt, přiměřenost, tělesnost, krize jistoty, krize technizované společnosti, krize štěstí a krize spirituality. Studie ukazuje, že pokud má vzdělávání sloužit jako hermeneutická výbava pro život ve světě, je třeba některé jeho přístupy nebo koncepty znovu promyslet či nově reflektovat.


Klíčová slova:
filozofie výchovy; modernita; modernitní společnost; štěstí; spiritualita
Reference

Aho, K. A. (2010). Heidegger’s neglect of the body. Suny Press.

Arendt, H. (1995). Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Mladá fronta.

Arendt, H. (2013). Původ totalitarismu I–III. Oikoymenh.

Auger, J. (2013). Speculative design: Crafting the speculation. Digital Creativity, 24(1), 11–35.

Bauman, Z. (1999). Globalizace: důsledky pro člověka. Mladá fronta.

Bauman, Z. (2003). Modernita a holocaust. Sociologické nakladatelství.

Bauman, Z. (2005). Education in liquid modernity. The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 27(4), 303–317.

Bauman, Z. (2010). Umění života. Academia.

Bauman, Z. (2013). Liquid modernity. John Wiley & Sons.

Bělohradský, V. (2021). Čas pléthokracie: když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně. 65. pole.

Berger, P. L. (2012). Dobrodružství náhodného sociologa: jak vysvětlit svět, a přitom nenudit. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

Berman, M. (1983). All that is solid melts into air: The experience of modernity. Verso.

Bils, A. (2018, June). Probing, sensing, responding – how to implement digital learning innovations by using the Cynefin framework. In EdMedia + Innovate Learning (s. 2010–2015). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Boggs, C. (1993). Intellectuals and the crisis of modernity. Suny Press.

Brezinka, W. (1996). Filozofické základy výchovy. Zvon.

Brülde, B., & Bykvist, K. (2010). Happiness, ethics, and politics: Introduction, history and conceptual framework. Journal of Happiness Studies, 11, 541–551.

Burke, E. M. (1949). The scientific teaching of theology in the seminary. Proceedings of the Catholic Theological Society of America.

Caldera, S., Desha, C., & Dawes, L. (2022). Applying Cynefin framework to explore the experiences of engineering educators undertaking ‘emergency remote teaching’ during the COVID-19 pandemic. Australasian Journal of Engineering Education, 27(1), 3–15.

Cannell, F. (2010). The anthropology of secularism. Annual Review of Anthropology, 39, 85–100.

Cerbone, D. R. (2000). Heidegger and Dasein’s ‘bodily nature’: What is the hidden problematic? International Journal of Philosophical Studies, 8(2), 209–230.

Conversi, D. (2012). Modernism and nationalism. Journal of Political Ideologies, 17(1), 13–34.

Dewey, J. (1929). The quest for certainty. George Allen and Unwin Limited.

Dewey, J. (1986). Experience and education. The Educational Forum 50(3), 241–252.

Downes, S. (2019). Recent work in connectivism. European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), 22(2), 113–132.

Elam, M. (1999). Living dangerously with Bruno Latour in a hybrid world. Theory, Culture & Society, 16(4), 1–24.

Esaiasson, P., Sohlberg, J., Ghersetti, M., & Johansson, B. (2021). How the coronavirus crisis affects citizen trust in institutions and in unknown others: Evidence from ‘the Swedish experiment’. European Journal of Political Research, 60(3), 748–760.

Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. OUP Oxford.

Flynn, J. (2013). Why our IQ levels are higher than our grandparents’. Ted. https://www.ted.com/talks/james_flynn_why_our_iq_levels_are_higher_than_our_grandparents

Fromm, E. (2001). Mít, nebo být? Aurora.

Greenfeld, L. (1996). Nationalism and modernity. Social Research, 63(1), 3–40.

Halík, T. (2021). Odpoledne křesťanství: odvaha k proměně. NLN.

Hamplová, D., & Nešpor, Z. R. (2009). Invisible religion in a non-believing country: The case of the Czech Republic. Social Compass, 56(4), 581–597.

Havelka, M., & Müller, K. (1996). Transformation process and modernisation theory. Czech Sociological Review, 32(2), 143–158. https://doi.org/10.13060/00380288.1996.32.2.04

Heidegger, M. (1993). Básnicky bydlí člověk. Oikoymenh.

Heidegger, M. (2000). O humanismu. Ježek.

Heidegger, M. (2004). Věda, technika a zamyšlení. Oikoymenh.

Heidegger, M. (2018). Bytí a čas. Oikoymenh.

Holmberg, Å., Jensen, P., & Vetere, A. (2021). Spirituality – a forgotten dimension? Developing spiritual literacy in family therapy practice. Journal of Family Therapy, 43(1), 78–95.

Houellebecq, M. (2004). Rozšíření bitevního pole. Mladá fronta.

Houellebecq, M. (2007a). Elementární částice. Garamond.

Houellebecq, M. (2007b). Možnost ostrova. Odeon.

Houellebecq, M. (2011). Mapa a území. Odeon.

Houellebecq, M. (2015). Podvolení. Odeon.

Houellebecq, M. (2019). Serotonin. Odeon.

Houellebecq, M. (2022). Zničit. Odeon.

Chin, G. (2020). Feeling-things: An ethics of object-oriented ontology in the magic realism of Murakami Haruki and Don DeLillo [Doctoral dissertation, University of Sussex].

Chin, G. (2022). Magic realism as metaphysics: Murakami Haruki and the resistance of reality itself. Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée, 49(1), 33–52.

IPSOS. (2018). Češi, loterijní hry a pátek třináctého. https://www.ipsos.com/sites/default/files/2018-07/20_2018_ocima_ipsosu_cesi_loterijni_hry_a_patek_trinacteho.pdf

Jarvis, P. (2007). Globalization, lifelong learning and the learning society: Sociological perspectives. Routledge.

Jessop, S. (2018). The ‘crisis’ in education, modernity, counter-modernity, and enchantment. Journal of Philosophy of Education.

Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie [Habilitační práce]. Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.

Jirásek, I. (2023a). Pojmové zakotvení modelu spirituální gramotnosti v českém pedagogickém prostoru a možnosti její kultivace ve školním prostředí. Pedagogika, 73(1), 63–84. https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2301

Jirásek, I. (2023b). Spiritual literacy: Non-religious reconceptualisation for education in a secular environment. International Journal of Children’s Spirituality, 28(2), 61–75.

Johnson. M. (2007). The meaning of the body: Aesthetics of human understanding. University of Chicago Press.

‌Johnson, M. (2017). Embodied mind, meaning, and reason. University of Chicago Press.

Kahneman, D. (2012). Myšlení, rychlé a pomalé. Jan Melvil Publishing.

Kellner, D. (2018). Donald Trump, globalization, and modernity. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11, 265–284.

Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Triáda.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. Basic Books.

Latour, B. (1993) We have never been modern. Harvard University Press.

Latour, B. (2007). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. OUP Oxford.

Latour, B. (2020). Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu. Neklid.

Latour, B. (2022). Kde to jsem? Poučení z lockdownu pro pozemšťany. Svobodná knihovna.

Le Goff, J. (2005). Kultura středověké Evropy. Vyšehrad.

Lefebvre, H. (2012). Introduction to modernity. Verso Books.

Luckmann, T. (2005). Religion and morality in modern Europe compared to the religious situation in the United States of America. In Religion and Politics (s. 75–92). Brill.

Luckmann, T., Kaden, T., & Schnettler, B. (2022). The invisible religion: The problem of religion in modern society. Routledge.

Malomfalean, L. (2014). Science fiction, fantasy and oneiro-fantastic in Haruki Murakami’s Hard-boiled Wonderland and The End of the World. Caietele Echinox, (26), 145–158.

Mariboho, R. (2016). Practical magic: Magical realism and the possibilities of representation in twenty-first century fiction and film [Doctoral dissertation].

Matějčková, T. (2022). Kdo tu mluvil o vítězství? Nakladatelství Karolinum.

McGrail, M. R., Rickard, C. M., & Jones, R. (2006). Publish or perish: A systematic review of interventions to increase academic publication rates. Higher Education Research & Development, 25(1), 19–35.

Merleau-Ponty, M. (2017). Proměna vnímání a zkušenost pravdy. Oikoymenh.

Munch, R. (2010). Understanding modernity: Toward a new perspective going beyond Durkheim and Weber, 4. Taylor & Francis.

Murakami, H. (2005). Norské dřevo (Vyd. 2). Odeon.

Murakami, H. (2006). Kafka na pobřeží. Odeon.

Murakami, H. (2010). Konec světa & Hard-boiled Wonderland. Odeon.

Murakami, H. (2015). Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování. Odeon.

Murakami, H. (2016). Hon na ovci. Odeon.

Murakami, H. (2018). Komturova smrt. Odeon.

Murakami, H. (2021). Tancuj, tancuj, tancuj. Odeon.

Murakami, H. (2022). První osoba jednotného čísla. Odeon.

Palouš, R. (2008). Heretická škola: o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole. Oikoymenh.

Patočka, J. (1992). Přirozený svět jako filosofický problém. Československý spisovatel.

Patočka, J. (1997). Filosofie výchovy. Pedagogická fakulta UK.

Petříček, M. (2009). Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Herrmann.

Petříček, M. (2018). Filosofie en noir. Charles University, Karolinum Press.

Pika, T. (2023). Týden Společnosti nedůvěry: kdo v Česku věří v konspirace? A k čemu vede nedůvěra v systém? Irozhlas.cz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/spolecnost-neduvery-konspirace-dezinformace-stat-politika-duvera-serial_2306170600_pik

Purpel, D. E., & McLaurin, W. M. (2004). Reflections on the moral & spiritual crisis in education (Vol. 262). Peter Lang.

Rawls, A. W. (2012). Durkheim’s theory of modernity: Self-regulating practices as constitutive orders of social and moral facts. Journal of Classical Sociology, 12(3–4), 479–512.

Robinson, O. (2015). Emerging adulthood, early adulthood, and quarter-life crisis. In R. Žukauskienė (Ed.), Emerging adulthood in a European context (s. 17–30). Routledge.

Robinson, S., & Bristow, A. (2020). Riding populist storms: Brexit, Trumpism and beyond, special paper series editorial. Organization, 27(3), 359–369.

Rozin, V. (2020). The pandemic, the crisis of modernity, and the need for a new semantic project of civilization. Philosophy and Cosmology, 25(25), 32–42.

Shobhana, S. S., & Raviraj, K. G. (2022). Global trends of suicidal thought, suicidal ideation, and self-harm during COVID-19 pandemic: A systematic review. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 12(1), 28.

Schaller, R. R. (1997). Moore’s law: Past, present and future. IEEE Spectrum, 34(6), 52–59.

Schooler, C. (1998). Environmental complexity and the Flynn effect. In U. Neisser (Ed.), The rising curve: Long-term gains in IQ and related measures (s. 67–79). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10270-002

Siemens, G. (2017). Connectivism. Foundations of learning and instructional design technology. Pressbooks. https://pressbooks.pub/lidtfoundations/chapter/connectivism-a-learning-theory-for-the-digital-age/

Sokol, J. (2000). Člověk jako osoba. Universita Karlova – Institut základů vzdělanosti.

Stapleton, A. (2012). Coaching clients through the quarter-life crisis: What works? International Journal of Evidence Based Coaching & Mentoring, (6), 130–145.

Steele, B. J., & Homolar, A. (2019). Ontological insecurities and the politics of contemporary populism. Cambridge Review of International Affairs, 32(3), 214–221.

Šíp, R. (2019). Proč školství a jeho aktéři selhávají: kognitivní krajiny a nacionalismus. Masarykova univerzita.

Taggart, G. (2002). Spiritual literacy and tacit knowledge. Journal of Beliefs and Values, 23(1), 7–17.

Thakur, R., & Khurana, V. (2020). Privileging oddity and otherness: A study of Haruki Murakami’s Kafka on the Shore. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 12(5).

Uemura, K. (2004). Marx and modernity. In H. Uchida (Ed.), Marx for the 21st century (s. 9–21). Routledge.

Webster, F. (2014). Theories of the information society. Routledge.

Zlatuška, J. (1998). Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU, 8(4), 1–6.

Metriky

0

Crossref logo

0


113

Views

36

PDF views