Srovnání žákovské obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření

Miroslava Federičová, Daniel Münich

Abstrakt

Spokojenost žáků ve škole, obliba školy a učení zvyšují intenzitu osobního zapojení žáků do výuky, jejich ztotožnění se s procesem vzdělávání, což v konečném důsledku může mít výrazný pozitivní dopad na samotné výsledky vzdělávání. Cílem naší analýzy je podrobnější empirické zmapování oblíbenosti školy a učení se matematice, jak je vnímaná a vykazovaná žáky 4., 8., 9. a 10. ročníků na základě různých mezinárodních šetření TIMSS a PISA. Zaměřujeme se na případ České republiky, jejíž žáci vykazují abnormálně nízkou oblibu školy a učení se matematice i v jiných šetřeních. V první části prezentujeme podrobnější mezinárodní srovnání, v druhé části se soustředíme na oblibu u specifických skupin žáků a ve třetí části na asociace s charakteristikami škol a učitelů. Pro všechny země je charakteristický pokles obliby školy a učení s postupem do vyšších ročníků, nižší obliba u chlapců, pozitivní asociace se vzdělávacími výsledky žáků a vzdělaností rodičů, a to především ve vyšších ročnících. Ve srovnání s evropskými zeměmi je velmi nízká obliba školy a učení se v Česku dána především výrazně negativnějšími postoji chlapců, což se nejvíce projevuje v 8. třídách základních škol, kde je také patrná vysoká míra neobliby u žáků s nejhoršími výsledky. Podíl variace obliby vysvětlitelný faktory na straně učitelů a škol zachycenými šetřením TIMSS je velmi nízký.

Bibliografická citace

Federičová, M., & Münich, D. (2015). Srovnání žákovské obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření.Pedagogická orientace, 25(4), 557-582. 

Klíčová slova

obliba školy; matematika; žáci; učitelé TIMSS; PISA

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bulcock, J. W., Whitt, M. E., & Beebe, M. J. (1991). Gender differences, student well-being and high school achievement. Alberta Journal of Educational Research, 37(3), 209–224.

Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (Eds.). (2012). Handbook of research on student engagement. New York: Springer.

Currie, C. (Ed.). (2008). Inequalities in young people´s health. HBSC international report from the 2005/2006 survey. Copenhagen: World Health Organization.

Dornbusch, S. M., Erickson, K. G., Laird, J., & Wong, C. A. (2001). The relation of family and school attachment to adolescent deviance in diverse groups and communities. Journal of Adolescent Research, 16(4), 396–422. https://doi.org/10.1177/0743558401164006

Ekstrom, R. B., Goertz, M. E., Pollack, J. M., & Rock, D. A. (1986). Who drops out of high school and why? Findings from a national study. The Teachers College Record, 87(3), 356–373.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109. https://doi.org/10.3102/00346543074001059

Hallinan, M. T. (2008). Teacher influences on students’ attachment to school. Sociology of Education, 81(3), 271–283. https://doi.org/10.1177/003804070808100303

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál

Chvál, M. (2013). Změna postojů českých žáků k matematice během školní docházky. Orbis Scholae 7(3), 49–71. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.13

Komenský, J. A., Váňová, R., Rosecká, Z., Kostečková, M., & Businská, H. (2004). Didaktika analytická. Brno: Tvořivá škola.

Marcus, R. F., & Sanders-Reio, J. (2001). The influence of attachment on school completion. School Psychology Quarterly, 16(4), 427–444. https://doi.org/10.1521/scpq.16.4.427.19894

Martin, M. O., & Mullis, I. V. S. (2012). Methods and procedures in TIMSS and PIRLS 2011. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., & Foy, P. (2008). TIMSS 2007 International mathematics report. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International results in mathematics. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

OECD (2013). PISA 2012 Results: Ready to learn – students’ engagement, drive and self-beliefs. Paris: OECD Publishing.

OECD (2012). OECD Education at a glance 2012: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.

Okun, M. A., Braver, M. W., & Weir, R. M. (1990). Grade level differences in school satisfaction. Social Indicators Research, 22(4), 419–427. https://doi.org/10.1007/BF00303835

Pavelková, I., & Hrabal, V. (2012). Mathematics in perception of pupils and teachers. Orbis Scholae, 6(2), 119–132. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.44

Roorda, D. L., Koomen, H. M., Spilt, J. L., & Oort, F. J. (2011). The influence of affective teacher-student relationships on students’ school engagement and achievement a meta-analytic approach. Review of Educational Research, 81(4), 493–529. https://doi.org/10.3102/0034654311421793

Samdal, O., Nutbeam, D., Wold, B., & Kannas, L. (1998). Achieving health and educational goals through schools—a study of the importance of the school climate and the students' satisfaction with school. Health Education Research, 13(3), 383–397. https://doi.org/10.1093/her/13.3.383

Schiefele, U., Krapp, A., & Winteler, A. (1992). Interest as a predictor of academic achievement: A meta-analysis of research. In K. A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (Eds.), The role of interest in learning and development (s. 183–212). New York: Lawrence Erlbaum.

Tomášek, V., Basl, J., Kramplová, I., Palečková, J., & Pavlíková, D. (2008). Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: ÚIV.

Tomášek, V., Kramplová, I., & Palečková, J. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: Česká školní inspekce.

Voňková, H. (2012). Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice. Orbis Scholae, 6(1), 27–40.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-557


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Factors Explaining the Interest of Czech Students in Reading and Mathematics
Eva Potužníková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 101,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.295

2. Žákovské hodnocení výuky na gymnáziu: Výpovědi sexty A
Ingrid Čejková
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 3,  první strana: 408,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-408Copyright (c) 2015 Miroslava Federičová, Daniel Münich

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.