Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých PIAAC: hlavní zjištění a implikace pro vzdělávací politiku

Roč.25,č.4(2015)

Abstrakt
Cílem této přehledové studie je představit výzkum PIAAC, shrnout základní zjištění z tohoto výzkumu z hlediska České republiky a diskutovat možné implikace pro vzdělávací politiku. Zároveň rozebíráme, jak výsledky výzkumu PIAAC doplňují poznatky získané z výzkumu PISA, TIMSS a dalších. Klademe si přitom otázku, zda (a co) přináší nad rámec těchto výzkumů. V první části studie je popsána metodologie a základní charakteristika výzkumu PIAAC. Ve druhé části popisujeme výsledky českých dospělých v mezinárodním srovnání. Ve třetí části vybíráme některá zásadní zjištění výzkumu PIAAC. V závěrečné části pak diskutujeme implikace těchto zjištění pro nastavení vzdělávací politiky. Výzkum PIAAC potvrdil některá zjištění z předcházejících výzkumů PISA a TIMSS, například vysokou míru podmíněnosti kompetencí socioekonomickým statusem v České republice. Jiné závěry z těchto výzkumů ovšem nepotvrdil. Ukázalo se například, že výsledky mladých Češek a Čechů ve věku 16–25 let (kam spadá kohorta z výzkumů TIMSS 2007 a PISA 2009) jsou spíše nadprůměrné. Výzkum PIAAC je důležitým a nepostradatelným doplňkem výzkumů, zkoumajících kompetence žákovské populace. Ačkoli s výsledky z výzkumů PISA nebo TIMSS se často pracuje jako s definitivním ukazatelem gramotnosti a lidského kapitálu dané země, výzkum PIAAC ukázal, že v 15 letech zdaleka nejsou kompetence definitivně zformovány.

Klíčová slova:
PIAAC; funkční gramotnost; vzdělávací politika
Reference

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2011). How much do educational outcomes matter in OECD countries? Economic Policy, 26(67), 427–491. https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2011.00265.x">https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2011.00265.x

Koenig, J. A. (Ed.). (2011). Assessing 21st century skills. Dostupné z http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13215

OECD. (2010). The high cost of low educational performance. The long-run economic impact of improving PISA outcomes. Paris: OECD.

OECD (2013a). OECD skills outlook 2013. First results from the Survey of Adult Skills. Paris: OECD.

OECD (2013b). PISA 2012 Frameworks – Mathematics, Problem Solving and Financial Literacy. Paris: OECD.

OECD. (2013c). Technical report of the Survey of Adult Skills (PIAAC). Paris: OECD.

Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J., Blažek, R., & Boudová, S. (2013). Hlavní zjištění PISA 2012. Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: ČŠI.

Průcha, J. (2014). Vzdělanost Čechů a výzvy pro teorii pedagogiky. Pedagogická orientace, 24(2), 275–281. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-275">https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-275

Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (2001). Defining and selecting key competencies. Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Straková, J., & Veselý, A. (Eds.). (2013). Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: DZS.

Metriky

0


1560

Views

715

PDF views