Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby

Peter Gavora

Abstrakt

Množstvo metodologických vplyvov zapríčinilo, že obsahová analýza nadobudla rôzne podoby a že jej súčasný stav je dosť komplikovaný. Cieľom tejto štúdie je opísať jej súčasné podoby opierajúc sa o zdôvodnený výber literatúry. Rôzne podoby obsahovej analýzy sú v jednotlivých kapitolkách štúdie postupne opísané podľa tzv. konštitučných komponentov. Týchto komponentov je šesť: typ analyzovaného obsahu, výskumná vzorka, hĺbka analýzy, smer postupu, druh kontroly kódovania a forma vyjadrenia výsledku výskumu. V štúdii budú podrobne charakterizované rôzne náplne týchto komponentov. Výsledkom štúdie je zistenie, aké konkrétne konfigurácie uvedených náplní existujú a v akom sú vzťahu. Celkový záver štúdie vedie k potvrdeniu, že rozdelenie obsahovej analýzy na kvantitatívnu a kvalitatívnu je nepresné, a preto nefunkčné a že lepšie je hodnotiť podobu obsahovej analýzy v konkrétnej výskumnej štúdii podľa špecifických náplní jej konštitučných komponentov.

Bibliografická citace

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371. 

Klíčová slova

obsahová analýza; text; manifestný obsah; latentný obsah; induktívny postup; deduktívny postup; reliabilita; kredibilita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adams, M., Walker, C., & O’Connell, P. (2011). Invisible or involved fathers? A content analysis of representations of parenting in young children’s picturebooks in the UK. Sex Roles, 65(3–4), 259–270. https://doi.org/10.1007/s11199-011-0011-8

Altheide, D. (1987). Ethnographic content analysis. Qualitative Sociology, 10(1), 65–77. https://doi.org/10.1007/BF00988269

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. New York: Free Press.

Berelson, B., & Lazarsfeld, P. F. (1948). The analysis of communication content. Chicago: University of Chicago Press.

Berg, B. L. (1995). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Allyn and Bacon.

Brown, M. (2013). A content analysis of problematic behaviour in counselor education programs. Counselor Education and Supervision, 52(3), 179–192. https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.2013.00036.x

Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.

Devi, N. B. (2009, May). Understanding the qualitative and quantitative methods in the context of context analysis. In qualitative and quantitative methods in libraries, International conference organised by International federation of library associations (s. 26–29).

Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, (6)2, 95–99.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Forman, J., & Damschroder, L. (2008). Qualitative content analysis. In L. Jacoby & L. A. Siminoff (Eds.), Empirical methods for bioethics: A primer. Advances in bioethics (s. 39–62). Oxford: Elsevier Ltd.

Franzosi, R. (2007). Content analysis: Objective, systematic, and quantitative description of content. Dostupné z http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sk&user=I5SYOqoAAAAJ&citation_for_view=I5SYOqoAAAAJ:0EnyYjriUFMC

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. Chicago: Aldin.

Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. Los Angeles: SAGE.

Hloušková, L. (2013). Informální učení v kariéře žen. Pedagogická orientace, 23(3), 342–363. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-3-342

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading: Addison-Wesley.

Hübelová, D. (2009). Výukové metody a styly učitelů zeměpisu: případové (video) studie. Pedagogická orientace, 19(3), 53–57.

Kostková, K. (2013). K rozvoji interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 72–91. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-1-72

Krippendorff, K. (2004). Content analysis. An introduction to its methodology. Thousand Oaks: SAGE publications.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park: Sage publications.

Manganello, J., Franzini, A., & Jordan, A. (2008). Sampling television programs for content analysis of sex on TV: How many episodes are enough? Journal of Sex Research, 45(1), 9–16. https://doi.org/10.1080/00224490701629514

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art. 20. Dostupné z http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204

Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis. Theoretical foundation, basic procedures and software solution. Klagenfurt. Dostupné z http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173

Moretti, F., van Vliet, L., Bensing, J., Deledda, G., Mazzi, M., Rimondini, M., … Fletcher, I. (2011). A standardized approach to qualitative content analysis of focus group discussions from different countries. Patient Education and Counseling, 82(3), 420–428. https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.01.005

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage.

Neuendorf, K. A. (2011). Content analysis – a methodological primer for gender research. Sex Roles, 64(3–4), 276–289. https://doi.org/10.1007/s11199-010-9893-0

Novotný, P. (2007). Psaní napříč kvalitativním výzkumem. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 248–258). Praha: Portál.

Popping, R. (2000). Computer-assisted text analysis. London: SAGE Publications.

Pravdová, B. (2013). Já jako učitelka: profesní sebepojetí studentky učitelství v posledním ročníku pregraduální přípravy. Pedagogická orientace, 23(2), 179–194. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-2-174

Richards, L. (2009). Handling qualitative data. Los Angeles: SAGE.

Roberts, C. W. (2009). Text analysis for the social sciences. New York: Routledge.

Shapiro, G., & Markoff, J. (2009). A matter of definition. In C. W. Roberts (Ed.), Text analysis for the social sciences (s. 9–31). New York: Routledge,

Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. London: SAGE.

Strauss, A., & Corbinová, j. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert.

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v pedagogickém výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Technika audit kolegů. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice (s. 62–75). Brno: Masarykova univerzita,

Vávrová, S., & Gavora, P. (2015). Comparison of self-regulation in children and adolescents in children's home and protective educational facility. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2524–2531.

Walsh, B. A., & Petty, K. (2007). Frequency of six early childhood education approaches: A 10-year content analysis of Early Childhood Education Journal. Early Childhood Education Journal, 34(5), 301–305. https://doi.org/10.1007/s10643-006-0080-4

White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. Library Trends, 55(1), 22–45.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345


Crossref Cited-by (11)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Jakými strukturními prvky učebnic jsou prezentovány biomy světa? Výsledky obsahové analýzy českých učebnic geografie
Petr Trahorsch, Dominika Trhlíková
Geografická Revue  ročník: 17,  číslo: 1,  první strana: 4,  rok: 2021  
https://doi.org/10.24040/GR.2021.17.1.4-20

2. PREPARATION TO OCCUPATION IN FRAMEWORK EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PRE-SCHOOL EDUCATION AND IN THE EDUCATION OF CZECH KINDERGARTENS
Radmila BURKOVIČOVÁ
Journal of Technology and Information  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 27,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5507/jtie.2020.018

3. Portfolios within the preschool environment
Petra Trávníčková
Journal of Language and Cultural Education  ročník: 8,  číslo: 3,  první strana: 89,  rok: 2020  
https://doi.org/10.2478/jolace-2020-0022

4. Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů
Jaroslava Simonová
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 1,  první strana: 136,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-136

5. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě
Jana Jašková
ISBN 978-80-210-8547-3  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8547-2017

6. Temporary work inability and invalidity regarding the most frequent impairments of the motoric system - Economic impact on the Czech Republic
Miroslav Bosák, Monika Másilková
Kontakt  ročník: 20,  číslo: 3,  první strana: e298,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.08.005

7. Joint Child Custody as a New Kindergarten Teachers’ Experience
Jana Majerčíková
Acta Educationis Generalis  ročník: 7,  číslo: 3,  první strana: 99,  rok: 2017  
https://doi.org/10.1515/atd-2017-0027

8. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
ISBN 978-3-030-39966-5  Chapter 58,  první strana: 937,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39966-5_58

9. Chtějí zůstat nebo odejít?
Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Tomáš Kohoutek, Eva Minaříková, Miroslav Janík, Tomáš Janík, Jan Mareš, Stanislav Ježek, Klára Uličná
ISBN 978-80-210-8922-8  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017

10. Family Therapy - New Intervention Programs and Researches
Eva Mydlíková
ISBN 978-1-78984-302-6  Chapter 6,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5772/intechopen.85662

11. Klíčová témata a metody ve výzkumu soukromého doučování
Vít Šťastný
ORBIS SCHOLAE  ročník: 10,  číslo: 1,  první strana: 35,  rok: 2016  
https://doi.org/10.14712/23363177.2016.13Copyright (c) 2015 Peter Gavora

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.