„Knowledge is power“: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů

Jana Dvořáčková

Abstrakt

Cílem této empirické studie, která vychází z ročního etnografického výzkumu na soukromé vysoké škole, je analyzovat, jaký význam má studijní program MBA v reprodukci sociálních diferencí. V první části je představeno teoretické pozadí studie, jímž jsou Bourdieuho koncepty kulturního, ekonomického, symbolického a sociálního kapitálu a jeho pojetí mechanismu sociální reprodukce skrze školské instituce. Druhá část příspěvku přibližuje klíčové rysy soukromé vysoké školy, kde se výzkum realizoval. Třetí část je věnována analýze manifestních cílů MBA programu, jímž je posílit kulturní a ekonomický kapitál studujících – rozvíjet jejich znalosti, kariérní perspektivy i úspěchy v podnikání. Vedle toho se zabývá MBA studiem coby zdrojem symbolického i sociálního kapitálu. Jak text ukazuje, MBA program je vedle prostředku získávání znalostí a dovedností současně prostorem konverze ekonomického kapitálu do kapitálu symbolického a sociálního. Ty následně zvyšují objem ekonomického kapitálu studujících, čímž dále upevňují jejich sociální pozici.

Bibliografická citace

Dvořáčková, J. (2015). „Knowledge is power“: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů. Pedagogická orientace, 25(1), 84–102. doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-1-84

Klíčová slova

MBA; Bourdieu; sociální reprodukce; symbolický kapitál; sociální kapitál; ekonomický kapitál; kulturní kapitál

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bernstein, B. (1975). Class, codes, and control. London: Routledge.

Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford: Stanford University Press.

Bourdieu, P. (1996). The state nobility. Elite schools in the field of power. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P. (1998). Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Éditions de Minuit.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). Reproduction in education, society and culture. London: Sage.

Brocklehurst, M., Sturdy, A., Winstanley, D., & Driver, M. (2007). Introduction: Whither the MBA? Factions, fault lines and the future. Management Learning, 38(4), 379–388. https://doi.org/10.1177/1350507607080569

Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in capitalist America. Educational reform and the contradictions of economic life. London: Routledge & Kegan Paul.

Collins, R. (1979). The credential society. A historical sociology of education and stratification. New York: Academic Press.

Davies, C. A. (2008). Reflexive ethnography: A guide to researching selves and others. London: Routledge.

Dvořáčková, J. (2013). Tak daleko, tak blízko: k vybraným formám propojení mezi soukromými a veřejnými vysokými školami. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 21(2), 3–19.

Gray, C. (2002). What are business schools for? On silence and voice in management education. Journal of Management Education, 26(5), 496–512. https://doi.org/10.1177/105256202236723

Gobo, G. (2008). Doing ethnography. London: Sage.

Hall, S. (2011). Educational ties, social capital and the translocal (re)production of MBA alumni networks. Global Networks, 11(1), 118–138. https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2011.00310.x

History of the MBA. (22. 6. 2012). Dostupné z http://www.topmba.com/why-mba/history-mbamba- friday-facts

Jarkovská, L., & Lišková, K. (2008). Genderové aspekty českého školství. Czech Sociological Review, 44(4), 683–701.

Jarkovská, L., Lišková, K., & Šmídová, I. (2010). S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých. Praha: Sociologické nakladatelství, Brno: Masarykova univerzita.

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.

Locke, R. R., & Schöne, K. E. (2004). The entrepreneurial shift. Americanization in European hightechnology management education. Cambridge: Cambridge University Press.

Malý, M. (30. 4. 2014). Studium a kvalita programů MBA v ČR. Dostupné z http://www.cambas.cz/aktualne.asp?Id=19

Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství.

Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Czech Sociological Review, 47(4), 657–680.

Oakes, J. (1985). Keeping track: How schools structure inequality. New Haven: Yale University Press.

Otevřený dopis České asociace MBA škol. (12. 2. 2013). Dostupné z http://www.cambas.cz/aktualne.asp?Id=16

Robbins, D. (1993). The practical importance of Bourdieu’s analyses of higher education. Studies in Higher Education, 18(2), 151–164. https://doi.org/10.1080/03075079312331382339

Shavit, Y., & Blossfeld, H.-P. (Eds.). (1993). Persistent inequalities: A comparative study of educational attainment in thirteen countries. Boulder Colorado: Westview Press.

Shavit, Y., & Müller, W. (Eds.). (1998). From school to work: A comparative study of educational qualifications and occupational destinations. Oxford: Clarendon Press.

Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: Vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

Sinclair, A. (1995). Sex and the MBA. Organization, 2(2), 295–317. https://doi.org/10.1177/135050849522012

Sturdy, A., Brocklehurst, M., Winstanley, D., & Littlejohns, M. (2006). Management as a (self) con

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-84


Copyright (c) 2015 Jana Dvořáčková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.