Filipika proti finanční gramotnosti aneb o dvou (ne)souvisejících jevech

Roč.24,č.5(2014)

Reference

Doubravová, J. (2008). Sémiotika v teorii a praxi. Praha: Portál.

Davies, P. (2014). Towards a framework for financial literacy in the context of democracy. Journal of Curriculum Studies. Dostupné z https://doi.org/10.1080/00220272.2014.934717

Hesová, A., & Zelendová, E. (2011). Finanční gramotnost ve výuce: metodická příručka. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvantitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert.

Štech, S. (2013). Význam školy jako instituce. In J. Kohnová & B. Holubová (Eds.), Ideologie, ideje, předsudky – protest, obrana, pravda. Sborník přednášek z XXV. letní školy historie (s. 11–22). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.

Metriky

0


491

Views

312

PDF views