Podpora čtenářské pregramotnosti. Interakce rodič–dítě při čtení knihy

Roč.31,č.4(2021)

Abstrakt

Výzkumná studie popisuje čtení rodiče s dítětem předškolního věku. Cílem bylo zjistit, jaké interakční strategie používají rodiče při čtení příběhu, jaké možnosti rozvoje dítěte tyto strategie nabízí a jaké role v této interakci hraje dítě. Participanty výzkumu bylo 20 rodičů a jejich děti. Data byla získána pomocí přímého pozorování interakce a její zvukové nahrávky. Bylo identifikováno sedm interakčních strategií rodiče, které pak byly kumulovány do tří okruhů. (1) Angažující strategie vzbuzovaly zájem dítěte o obsah příběhu a orientovaly ho na jeho naslouchání; (2) kontrolní strategie zjišťovaly, do jaké míry dítě sleduje obsah příběhu a chápe události, hrdiny a prostředí; 3) rozvíjející strategie se zaměřily na rozšiřování a prohlubování lexikálních znalostí dítěte a propojení obsahu příběhu se zkušenostmi dítěte. I když rodiče dominovali v interakcích, děti mnohdy převzaly iniciativu a posunuly rodiče do role odpovídajícího na jejich otázky. Výzkum poskytl podporu tezi, že rodiče významně ovlivňují čtenářskou pregramotnost svého dítěte, když mu nejen čtou, ale také s ním vedou rozhovory o čtení.


Klíčová slova:
pregramotnost, čtení s dítětem, interakce rodič–dítě, angažující strategie, kontrolní strategie, rozvíjející strategie
Reference

Anderson, J., Anderson, A., Friedrich, N., & Kim, J. (2010). Taking stock of family literacy: Some

contemporary perspectives. Journal of Early Childhood Literacy, 10(1), 33–53. https://doi.org/10.1177/1468798409357387

Bjerke, H. (2011). ‘It’s the way they do it’: Expressions of agency in child–adult relations at home and school. Children and Society, 25, 93–103. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2009.00266.x

Breit-Smith, A., van Kleeck, A., Prendeville, J-A., & Pan, W. (2017.) Preschool children’s exposure to story grammar elements during parent–child book reading. Journal of Research in Reading, 40(4), 345–364. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12071

Cárdenas, K., Moreno-Núnes, A., & Miranda-Zapata, E. (2020). Childhood education: Teachers’

mediation in children’s communicative development. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02030

Clay, M. M. (2013). An observation survey of early literacy achievement. Global Education Systems.

Deckner, D. F., Adamson, L., & Bakeman, R. (2006). Child and maternal contributions to shared

reading: Effects on language and literacy development. Applied Developmental Psychology, 27(1), 31–41. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2005.12.001

Fasnerová, M. (2014). Celé Česko čte dětem. Výzkumná zpráva projektu. Pedagogická fakulta UP.

Friedlaenderová, H., Prázová, I., Landová, H., & Richter. I. (2018). České děti a mládež jako čtenáři. Host.

Gabal, I., & Václavíková Helšusová, L. (2003). Jak čtou české děti? Analýza výsledků sociologického výzkumu. Gabal Analysis & Consulting.

Gavora, P. (1998). Malí medzi veľkými: žiaci rozprávajúci dialektom. In M. Kučera (Ed.), Transmise kultury a škola (s. 73–78). Cahiers du CEFRES.

Gavora, P. (2018). Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik. Pedagogická

orientace, 28(1), 25–45. https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-25

Gavora, P. (2020). Cesta ke čtenářské gramotnosti: znalost konvencí tištěného textu u dětí předškolního věku. Pedagogika, 70(2), 157–178. https://doi.org/10.14712/23362189.2020.000

Gorčíková, M., & Šafr, J. (2016). Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na

počátku školní docházky. Československá psychologie, 60(1), 86–95.

Hindman, A. H., Skibbe, L. E., & Foster, T. D. (2013). Exploring the variety of parental talk during shared book reading and its contributions to preschool language and literacy: Evidence from the early childhood longitudinal study-birth cohort. Reading and Writing, 27(2), 287–313. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11145-013-9445-4

Hood, M., Conlon, E., & Andrews, G. (2008). Preschool home literacy practices and children’s

literacy development: A longitudinal analysis. Journal of Educational Psychology, 100(2), 252–271. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.100.2.252

Horňáková, K., Kapálková, S., & Mikulajová, M. (2005). Kniha o detskej reči. Slniečko.

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. SAGE.

Kapalková, S., & Slováčková, A. (2013). Porozumenie naratív u detí v predškolskom veku. Studie z aplikované lingvistiky, 4(1), 37–50.

Korat, O., Ron, R., & Klein, P. (2008). Cognitive mediation and emotional support of fathers and mothers to their children during shared book-reading in two different SES groups. Journal

of Cognitive Education and Psychology, 7(2), 223–247.

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Pregramotnostní dovednosti a schopnosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Pedagogická fakulta UK.

Kuczynski, L. (2003). Beyond bidirectionality: Bilateral conceptual frameworks for understanding dynamics in parent-child relations. In L. Kuczynski (Ed.), Handbook of Dynamics in Parent-Child Relations (s. 3–46). Sage.

Kumpulainen, K., Lipponen, L. Hilppö, J., & Mikkola, A. (2013). Building on the positive in children’s lives: A co-participatory study on the social construction of children’s sense of agency. Early Child Development and Care, 184(2), 211–229. https://doi.org/10.1080/03004430.2013.778253

Leech, K. A., & Rowe, M., L. (2014). A comparison of preschool children’s discussions with parents during picture book and chapter book reading. First Language, 34(3), 205–226. https://doi.org/10.1177/0142723714534220

Leseman, P., & de Jong, P. F. (1998). Home literacy: Opportunity, instruction, cooperation and

social-emotional quality predicting early reading achievement. Reading Research Quarterly, 33(3), 294–318.

Martini, F., & Sénéchal, M. (2012). Learning literacy skills at home: Parent teaching, expectations, and child interest. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement, 44(3), 210–221. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0026758

Melissa-Halikiopoulou, C., & Natsiopolou, T. (2008). Mothers reading children’s books to preschoolers. A Greek study. International Journal of Caring Sciences, 1(2), 74–78.

Morgan, L., & Goldstein, H. (2004). Teaching mothers of low socio-economic status to use decontextualized language during storybook reading. Journal of Early Intervention, 26(4), 235–252. http://dx.doi.org/10.1177/105381510402600401

Národní knihovna (2013). České děti jako čtenáři v roce 2013.

Niklas, F., & Schneider, W. (2013). Home literacy environment and the beginning of reading and spelling. Contemporary Psychology, 38(1), 40–50. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.cedpsych.2012.10.001

Prázová, I., Homolová, K., Landová, H., & Richter, V. (2015). České děti jako čtenáři. Host.

Roberts, J., Jergens, J., & Burchinal, M. (2005). The role of home literacy practices in preschool children’s language and emergent literacy skills. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48(2), 345–359. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/024)

Sedláčková, J. (2017). Osvojování čtení očima matek žáků 1. třídy. Studia paedagogica, 22(3),

–148. https://doi.org/10.5817/SP2017-3-7

Sénéchal, M., LeFevre, J.-A., Thomas, E. M., & Daley, K. E. (1998). Differential effects of home literacy experiences on the development of oral and written language. Reading Research Quarterly, 33(1), 96–116. http://dx.doi.org/10.1598/RRQ.33.1.5

Sénéchal, M., Pagan, S., Lever, R., & Quelette, G. P. (2008). Relations among the frequency of shared reading and 4-year-old children’s vocabulary, morphological and syntax comprehension, and narrative skills. Early Education and Development, 19(1), 27–44. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10409280701838710

Schegloff, E. A. (1987). Analyzing single episodes of interaction: An exercise in conversation

analysis. Social Psychology Quarterly, 50(2), 101–114. https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2786745

Silinskas, G., Lerkkanen, M., K., Tolvanen, A., Niemi, P., Poikkeus, A., M., & Nurmi, J. E. (2012).

The frequency of parents’ reading-related activities at home and children’s reading skills during kindergarten and grade 1. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(6), 302–310. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.appdev.2012.07.004

Sonnenschein, S., & Munsterman, K. (2002). The influence of home-based reading interactions on 5-year-olds’ reading motivations and early literacy development. Early Childhood Research

Quarterly, 17(3), 318–337. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0885-2006(02)00167-9

Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a metody techniky zakotvené teorie. Albert.

Tamášová, V., & Šulganová, Z. (2016). Promotion of family reading in the context of children’s

early reading literacy development. Acta Technologica Dubnicae, 6(2), 9–28. http://dx.doi.org/10.1515/atd-2016-0009

TNS Slovakia. (2015). Prieskum čítania v rodinách. (Výskumná správa).

Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children’s literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29(4), 367–382. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-

2006.00301.x

Vandermaas-Peeler, M., Nelson. J., Bumpass, C. & Sassine, B. (2009). Social contexts of development: parent–child interactions during reading and play. Journal of Early Childhood Literacy, 9(3), 295–317. https://doi.org/10.1177%2F1468798409345112

Vandermaas-Peeler, M., Sassine, B., Price, C., & Brilhart, C. (2011). Mothers’ and fathers’ guidance behaviours during storybook reading. Journal of Early Childhood Literacy, 12(4), 415–442.

Vygotskij, L. S. (1970). Myšlení a řeč. SPN.

Metriky

0

Crossref logo

0


394

Views

280

PDF views