Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků

Roč.31,č.2(2021)

Abstrakt

Texty Jaroslava Foglara zasáhly několik generací čtenářů a opakovaně pod­nítily i zájem odborné veřejnosti. Dílčí výsledky, které popisujeme v tomto příspěvku, jsou součástí komplexního dotazníkového šetření (n = 1 174) s cílem popsat míru ovlivnění dílem J. Foglara; zejména jsme zjišťovali, které aspekty díla respondenti nej­více oceňovali a které z nich následně aplikovali v reálném životě. Celkem se jednalo o 15 možných oblastí, z nichž jsme do analýzy pro tuto studii vybrali čtyři, které se nejvíce dotýkají tématu „výchova v přírodě“ – pobyt v přírodě a táboření, emotivní vnímání popisů přírody a krajiny, skupinovou soudržnost a celostní seberozvoj. Zjis­tili jsme, že respondenti s pedagogickou zkušeností významněji aplikují jednotlivé as­pekty Foglarova díla. Toto poznání jsme identifikovali jak u respondentů z řad profesionálních pedagogů, tak i dobrovolných instruktorů, vedoucích a lektorů. Nejzásadnějším způsobem dílo J. Foglara ovlivnilo skauty, a to i přes skutečnost, že žádný z textů ani jiných prvků Foglarova výchovného systému nemá své zastoupení v oficiálním výchovném programu Junáka.


Klíčová slova:
Jaroslav Foglar; foglaring; skauting; výchova v přírodě; pedagogika vol¬ného času; nestátní neziskové organizace
Reference

Anonym (2010). Skaut – postrach totalit. https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1300211-skaut-postrach-totalit

Babb, Y. M., McBurnie, J., & Miller, K. K. (2018). Tracking the environment in Australian children’s literature: The children’s book council of Australia picture book of the year awards 1955-2014. Environmental Education Research, 24(5), 716–730. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1326020

Bartíková, H. (1999). Důvěrné rozhovory. Formát.

Bauer, Z. (2018). Klub zvídavých dětí – Jaroslav Foglar a Protektorát: čtenářské kluby, zakázaný skauting a Kuratorium pro výchovu mládeže. Zdeněk Bauer.

Beaumont, E. S., Briers, E., & Harrison, E. (2019). Slow on the draw: The representation of turtles, terrapins and tortoises in children’s literature. Early Childhood Education Journal, 47(6), 743–749. https://doi.org/10.1007/s10643-019-00966-0

Brenner, C. (2018). Mnoho odstínů zelené: Hnutí Brontosaurus v Socialistickém svazu mládeže Československa. Historie – Otázky – Problémy, 10(2), 72–84.

Dvorský, M. (2011). Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – realita versus fikce (2., roz. vyd.). Zdeněk Bauer.

Emerson, R. W. (1927). Příroda a duch. Jan Laichter.

Foglar, J. (1996). Chata v Jezerní kotlině. Olympia.

Foglar, J. (1998). Jestřábe, vypravuj… Olympia.

Foglar, J. (1999). Když Duben přichází. Olympia.

Foglar, J. (2001a). Dobrodružství v Zemi nikoho. Olympia.

Foglar, J. (2001b). Kronika Ztracené stopy. Olympia.

Foglar, J. (2003a). Hoši od Bobří řeky. Olympia.

Foglar, J. (2003b). Rychlé šípy (2. vyd.). Olympia.

Foglar, J. (2004). Boj o první místo. Olympia.

Foglar, J. (2005a). Devadesátka pokračuje. Olympia.

Foglar, J. (2005b). Pod junáckou vlajkou. Olympia.

Foglar, J. (2005c). Život v poklusu. Olympia.

Foret, M. (2012). Kluby mladých gentlemanů. In P. Kořínek & T. Prokůpek (Eds.), Signály z neznáma: český komiks 1922–2012 (s. 98–127). Arbor vitae.

Gintel, A. (Ed.). (2019). Zahrady pozemských radostí: pohled z dějin výchovy v přírodě. Gasset.

Hamanová, R., & Lábusová, D. (Eds.). (2008). K fenoménu Jaroslav Foglar: sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar. Památník národního písemnictví.

Havlová, M. (Ed.). (1998). Odborné zkoušky skautek a skautů. Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum.

Holec, O. (1982). Prázdninová škola ČÚV SSM (Dnešní pojetí prázdninové akce pro věkovou skupinu 16 až 19 let). Teorie a praxe tělesné výchovy, 30(8), 462–465.

Hošek, P. (2017). Evangelium podle Jaroslava Foglara. Centrum pro studium demokracie a kultury.

Hošek, P. (Ed.). (2018). Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Dingir.

Hurikán, B. (1990). Dějiny trampingu (2. vyd.). Novinář.

Hybler, M. (1987). Jaroslav Foglar: Tajemství Velkého Vonta. Svědectví, 20(80), 944–946.

Hurych, E. (2013). Pobyt a pohyb v přírodě a jejich duchovní rozměr. In E. Hurych (Ed.), Spiritualita pohybových aktivit (s. 117–132). Masarykova univerzita.

Jehlička, P., & Smith, J. (2017). Trampové, přírodovědci a brontosauři: předlistopadová zkušenost českého environmentálního hnutí jako předzvěst ekologické modernizace. Soudobé dějiny, 24(1–2), 78–101. https://doi.org/10.51134/sod.2017.004

Jelínek, T. (2008). Německé „hnutí mládeže“ v Čechách. In M. Waic (Ed.), Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu (s. 171–208). Karolinum.

Jirásek, I. (2007). Prototyp zážitkového pedagoga. In I. Jirásek (Ed.), Fenomén Foglar (s. 25–83). Prázdninová škola Lipnice.

Jirásek, I. (2017). Foglar podle metodiky hodnocení české vědy. Sborník nezávislých foglarovců, 6, 4–5.

Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika: teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Portál.

Jirásek, I. (2020). Transformative experience as a change of horizon. In J. Parry & P. Allison (Eds.), Experiential learning and outdoor education: Traditions of practice and philosophical perspectives (s. 112–129). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429298806-9

Jirásek, I. (Ed.) (2013). Allan Gintel – zážitková pedagogika a výchova v přírodě: cesty vedou dál. Univerzita Palackého.

Jirásek, I., Martin, A., & Turcova, I. (2009). Games and play: Jaroslav Foglar’s influence on Czech education in nature. Horizons, 45, 28–32.

Jirásek, I., Němec, J., & Macků, R. (2021). Foglar v nás: Záhada hlav a lomu. Munipress.

Jirásek, I., & Svoboda, J. (2015). Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Univerzita Palackého. https://doi.org/10.5507/ftk.15.24447964

Jirásek, I., & Turcova, I. (2017). The Czech approach to outdoor adventure and experiential education: the influence of Jaroslav Foglarʼs work. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(4), 321–337. https://doi.org/10.1080/14729679.2017.1344557

Jírek, B. (1964). Počítejme s Foglarem. Zlatý máj, 8(11), 504–507.

Karafiát, J. (1876). Broučci. vl. náklad.

Kasper, T., & Kasperová, D. (2016). Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918–1933. Academia.

Kipling, R. (1894). The jungle book. Macmillan & Co.

Kotyk, P., & Lábusová, D. (Eds.). (2012). Jaroslav Foglar – Jestřáb kronikářem. Gutenberg a Památník národního písemnictví.

Krško, J., Mareš, J., Pohunek, J., Randák, J., & Špringl, J. (2019). Český tramping v časech formování a rozmachu. Academia.

Lipčík, R. (1988). Řekni mi, co čteš… Mladý svět, 30(16), 6–7.

Lopatka, J. (1991). Sláva a úskalí amatérismu. In J. Lopatka (Ed.), Předpoklady tvorby (s. 174–182). Československý spisovatel.

Mareš, J. (2018). Jestřáb mezi trampy: Jaroslav Foglar a hybridita českého trampingu. Historie – Otázky – Problémy, 10(2), 118–148.

Martín, N. M., Hageman, J. L., Montgomery, S. E., & Rule, A. C. (2019). A content analysis of thirty children’s picture books about ecology. Journal of STEM Arts, Crafts, and Constructions, 4(1), 83–120.

Martin, A., Turčová, I., & Neuman, J. (2016). Turistika activities and games, dramaturgy and the Czech outdoor experience. In B. Humberstone, H. Prince, & K. A. Henderson (Eds.), Routledge international handbook of outdoor studies (s. 297–306). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315768465-34

Morgan, A. (2010). The Lord of the Rings – a mythos applicable in unsustainable times? Environmental Education Research, 16(3–4), 383–399. https://doi.org/10.1080/13504621003613111

Mrva, J. (1990). Jaroslav Foglar. Okresní knihovna.

Neuman, J., Ďoubalík, P., Šafránek, J., Vomáčko, L., Boštíková, S., & Brtník, J. (2000). Turistika a sporty v přírodě: přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Portál.

Neuman, J., & Hanuš, R. (2007). Kristova léta školy prázdninového času. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, 4(1), 17–55.

Nezkusil, V. (1991). Rozpory Foglarova světa: k prvnímu soubornému vydání „stínadelských“ příběhů. Zlatý máj, 35(3), 157–163.

Nosek-Windy, V. (1999). Jestřábí perutě: povídání o foglarovkách. Olympia.

op de Beeck, N. (2018). Children’s ecoliterature and the new nature study. Children’s Literature in Education: An International Quarterly, 49(1), 73–85. https://doi.org/10.1007/s10583-018-9347-9

Pivec, R., & Hájek, P. (1997). Mauglího kronika. Vyprávění pro vlčata. Junák, svaz skautů a skautek ČR.

Pírek, Z. (1990). Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Delfín.

Prokůpek, T., Kořínek, P., Foret, M., & Jareš, M. (2014). Dějiny československého komiksu 20. století. Akropolis.

Richter, V., & Houšková, Z. (2004). Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky (online). http://www.mojekniha.cz/

Seifert, M. (1920). Přírodou a životem k čistému lidství: příručka českých junáků. Dědictví Komenského.

Seton, E. T. (1991). Kniha lesní moudrosti (2. vyd.). Olympia.

Snopek, V. (Ed.). (1969). Tábornická škola (2. vyd.). Mladá fronta.

Soetaert, R., Top, L., & Eeckhout, B. (1996). Art and literature in environmental education: Two research projects. Environmental Education Research, 2(1), 63–73. https://doi.org/10.1080/1350462960020106

Sohr, S. (1968). Zase zní píseň úplňku: vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls.

Stárek, M. (1974). Tábornické školy jak byly, jak jsou a jak by měly být. Metodické listy pro pobyt v přírodě a turistiku, 4(3), 15.

Svojsík, A. B. (1912). Základy junáctví: návod pro výchovu čes. skauta na zákl. systému R. Baden- Powella Scouting. J. Springer.

Šantora, R. (Ed.) (2014). Skautský oddíl: 2. a 5. pražský oddíl Junáka – Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák, 1913–2013. Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum a Mladá fronta.

Šantora, R., Nosek, V., Janov, S., & Dostál, V. (2012). Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta.

Thoreau, H. D. (1995). Chůze. Zvláštní vydání.

Thoreau, H. D. (2006). Walden aneb život v lesích (6. vyd.). Ladislav Horáček – Paseka.

Tlustý, T. (2017). Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku: rozvoj tělesné kultury v letech 1918–1939. Karolinum.

Tlustý, T., & Štumbauer, J. (2013). Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Uherková, D., & Úlovcová, H. (1993). Co se čte ve veřejných knihovnách. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou, 45(9), 282–293.

Urbanová, S., & Matýsková, B. (1992). Jaroslav Foglar (tematická jednotka pro základní školy). Item.

Vacke, V. (1988). Svět pouze pro chlapce? Kmen, 1(40), 1–3.

Vodička, T. (2003). Broučci a práce s nimi. Metodika pro vedoucí světlušek. Junák – svaz skautů a skautek ČR.

Vučka, T. (2015). Cesta za modrým světlem: meditace nad texty Jaroslava Foglara. Pistorius & Olšanská.

Vučka, T. (2018). Krása, touha a lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara. In P. Hošek (Ed.), Duchovní rozměr fenoménu Foglar (s. 199–220). Dingir.

Waic, M., & Kössl, J. (1992). Český tramping 1918–1945. Práh a Ruch.

Wason‐Ellam, L. (2010). Children’s literature as a springboard to place‐based embodied learning. Environmental Education Research, 16(3–4), 279–294. https://doi.org/10.1080/13504620903549771

Zachariáš, J. (2007). Stoletý hoch od Bobří řeky: dobrodružství života a metod Jaroslava Foglara – legendy dětské zájmové činnosti. Ostrov.

Zapletal, M. (2007). Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Euromedia Group – Knižní klub.

Metriky

0

Crossref logo

0


375

Views

255

PDF views