Přípravné vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v Číně

Eliška Walterová, Vít Šťastný

Abstrakt

V současných diskuzích patří podpora učitelů jako klíčových aktérů kvalitního vzdělávání pro všechny ke globálním cílům udržitelného rozvoje. Cílem studie je představit systém vzdělávání a profesního rozvoje učitelů v kontextu vzdělávacích reforem v Číně, kde podpora učitelů je politickou prioritou vlády. Metodologicky je studie založena převážně na desk-research, má deskriptivně analytický charakter (srovnávání je implicitní). V centru pozornosti je kontinuita přípravy a profesního rozvoje učitelů na národní (centrální) úrovni s exkurzemi do úrovně provinční a lokální. Soustřeďujeme se na strukturu a kurikulum přípravného vzdělávání, přechod do praxe, profesní standardy a kariérní řád, na činnosti čínských učitelů ve škole a cyklické hodnocení jejich profesního rozvoje. V závěrečné diskusi jsou reflektovány charakteristické přístupy k učitelské profesi ve specifických podmínkách kulturně a typologicky odlišného vzdělávacího systému.

Klíčová slova

Čína; učitelé; standardy; reforma; kvalita ve vzdělávání

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bai, Y. (2009). Action research localization in China: Three cases. Educational Action Research, 17(1), 143–154. https://doi.org/10.1080/09650790802667543

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (Eds.). (2007). Comparative education research. Approaches and methods. Hong Kong: CERC. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6189-9

Department of Economic and Social Affairs (2018). Statistical Yearbook 2018 edition: Sixty-first issue. New York: United nations. Dostupné z: https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook/files/syb61/syb61.pdf

Dolton, P., Marcenaro-Gutierrez, O., de Vries, R., & She, P. (2018). 2018 Global teacher status index. London: Varkey Gems Foundations. Dostupné z https://www.varkeyfoundation.org/media/4790/gts-index-9-11-2018.pdf

Elmer, K., & Crothall, G. (2016). Over-worked and under-paid. The long-running battle of China’s teachers for decent work. Hong Kong: China Labour Bulletin. Dostupné z www.clb.org.hk/sites/default/files/Teachers%20final.pdf

Eurydice (2019). National education systems in Europe. Dostupné z https://eacea.ec.europa.eu/national-polices/eurydice/national-description_en

Gu, M., Ma, J., & Teng, J. (2017). Portraits of Chinese schools. Beijing: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4011-5

Hayhoe, R. (2016). The idea of the normal university of education: Implication for a Confucian pedagogy. In J. Lee & C. Day (Eds.), Quality and change in teacher education: Western and Chinese perspectives (s. 215–229). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24139-5_13

Hörner, W., Döbert, H., Reuter, L. R., & von Kopp, B. (Eds.). (2015). The education systems of Europe. Cham: Springer International Publishing Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07473-3

Choi, Y. (2011). The evolution of “Socialism with Chinese characteristics”: Its elliptical structure of socialist principles and China’s realities. Pacific Focus, 26(3), 385–404. https://doi.org/10.1111/j.1976-5118.2011.01070.x

Liu, B., & Zhang, R. (2019). Teacher education in China. In K. G. Karras & C. C. Wolhuter (Eds.), International handbook of teacher education worldwide (s. 327–346). Nicosia: HM Studies and Publishing. https://doi.org/10.1007/s11092-013-9168-8

Liu, S., & Zhao, D. (2013). Teacher evaluation in China: Latest trends and future directions. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 5(3), 231–250.

National Bureau of Statistics of China (2016). China statistical yearbook 2016. Dostupné z www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm

National Bureau of Statistics of China (2019a). Number of female educational personnel and full-time teachers of schools by type and level. Dostupné z http://en.moe.gov.cn/documents/statistics/2018/national/201908/t20190812_394239.html

National Bureau of Statistics of China (2019b). Number of students of formal education by type and level. Dostupné z http://en.moe.gov.cn/documents/statistics/2018/national/201908/t20190812_394229.html

OECD (2016). Education in China: A snapshot. Dostupné z www.oecd.org/china/Education-in-China-a-snapshot.pdf.

OECD (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. Paris: OECD Publishing. Dostupné z https://doi.org/10.1787/eag-2017-en

OECD (2018). Learning Framework for 2030. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26068-2_3

OECD (2019). TALIS 2018 Results (volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners. Paris: OECD Publishing.

Paine, L., & Fang, Y. (2007). Supporting China’s teachers. In E. Hannum & A. Park (Eds.), Education and reform in China (s. 173–192). New York: Routledge.

Pedro, K. (2017, 24. července). How much are Chinese teachers‘ salaries in China? QUORA. Dostupné z https://www.quora.com/How-much-are-Chinese-teachers-salaries-in-China

Postlethwaite, T. N. (Ed.). (1995). International encyclopedia of national systems of education. Oxford: Pergamon.

Průcha, J. (2017). Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Rabušicová, M., & Záleská, K. (2016). Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace, 26(3), 346–378. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-346

Ringen, S. (2018). Perfektní diktatura: Čína ve 21. století. Praha: Academia.

Sato, M. (2017). Empowered educators in China: How high-performing systems shape teaching quality. San Francisco: Jossey-Bass.

Steiner-Khamsi, G. (2010). The politics and economics of comparison. Comparative Education Review, 54(3), 323–342. https://doi.org/10.1086/653047

Teachers‘ law of the People’s Republic of China (1993, 31. října). Dostupné z http://en.moe.gov.cn/Resources/Laws_and_Policies/201506/t20150626_191389.html

The National Center on Education and the Economy (2016). Empowered educators: Shanghai: Culture, policy and practice. Dostupné z http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/02/ShanghaiCountryBrief.pdf

UNESCO (2015). Rethinking education: Towards of a global common good. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO (2016). Education for people and planet: Creating sustainable future for all. Paris: UNESCO Publishing.

Xuehui, A. (2018). Teacher salaries and the shortage of high-quality teachers in China’s rural primary and secondary schools. Chinese Education & Society, 51(2), 103–116. https://doi.org/10.1080/10611932.2018.1433411

Yang, D., & Wu, J. (1999). Some issues in the reform and development of teacher education in China. Teacher Development, 3(2), 157–172. https://doi.org/10.1080/13664539900200078

Yu, T. (2013). Teacher education in China: Current situation and related issues. Zheijang Normal University. Dostupné z www.uta.fi/cerec/educationandresearch/ChinaEduLecture/Teacher%20Education%20in%20China.pdf

Yuan, R., & Burns, A. (2017). Teacher identity development through action research: A Chinese experience. Teachers and Teaching, 23(6), 729–749. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1219713

Zatloukal, T., et al. (2019). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019: Výroční zpráva České školní inspekce. Praha: ČŠI.

Zhang, M. (Ed.). (2017). Professionalism and excellence. A brief report of the Teaching and Learning International Survey 2015 in Shanghai. Shanghai TALIS Center: Shanghai.

Zhang, M., Ding, X., & Xu, J. (2016). Developing Shanghai’s teachers. Washington: NCEE.

Zhao, P., Zhou, J., & Li, Q. (2017). Teacher education. In W. J. Morgan, Q. Gu, & F. Li (Eds.), Handbook of education in China (s. 140–168). Cheltenham, Northampton: Edvard Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781783470662.00017

Zhou, J. (2014). Teacher education changes in China 1974–2014. Journal of Education for Teaching, 40(5), 507–523. https://doi.org/10.1080/02607476.2014.956543

Zhou, J., & Reed, L. (2005). Chinese government documents on teacher education since 1980s. Journal of Education for Teaching, 31(30), 201–213. https://doi.org/10.1080/02607470500169030

Zhu, X., & Han, X. (2006). Reconstruction of the teacher education system in China. International Education Journal, 7(1), 66–73.

https://doi.org/10.5817/PedOr2020-1-61


Copyright (c) 2020 Eliška Walterová, Vít Šťastný

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.