Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání

Roč.19,č.3(2009)

Abstrakt

Příspěvek mapuje období přibližně 250 let vývoje přírodovědného vzdělávání a jeho paradigmat zejména v českých zemích. Tento vývoj je však zasazován do širšího globálního kontextu. Charakterizovány jsou jednotlivé etapy vývoje přírodovědného vzdělávání a jejich signifikantní znaky od doby tereziánských školských reforem až po současnost. Příspěvek se dále věnuje základním úkolům, cílům a výzvám přírodovědného vzdělávání na prahu 21. století. Autoři v příspěvku vymezují komplexní témata přírodovědného vzdělávání: globální ekologické otázky a problémy, vzájemné vztahy mezi vědou, technikou a společností, klíčové pojmy a stěžejní témata přírodovědného vzdělávání, interdisciplinární myšlení. V souvislosti s celosvětovými trendy v řízení kurikula se rovněž zvyšuje autonomie učitelů přírodovědných předmětů a s ní i jejich odpovědnost. Nejdůležitější vybrané problémy tohoto tématu jsou v článku diskutovány a autoři se snaží hledat jejich optimální řešení.


Klíčová slova:
přírodovědné vzdělávání; historický vývoj; multidisciplinarita; kurikulum; cíle přírodovědného vzdělávání; paradigmata přírodovědného vzdělávání
Metriky

1049

Views

1212

PDF views