Výukové strategie a potenciál diverzity ve třídě

Roč.19,č.3(2009)

Abstrakt

Teoretická studie kombinovaná s výstupy z empirických sond je zaměřena na klíčovou otázku vzdělávací teorie i praxe: Jak využít potenciál žákovské diverzity pro efektivní učení všech? Jádrem studie je popis a interpretace vybraných výukových strategií založených na práci s poznávacím konfliktem v kooperativním kontextu – kooperativní strategie, strategie učebních sporů a dramatickovýchovné strategie. Tyto strategie jsou vztahovány k rámci 1. pojetí školy, 2. pojetí vzdělávání, které je na kategorii konfliktu založeno – v paradigmatu sociálního konstruktivismu, 3. pohledů na heterogenitu a homogenitu ve vzdělávacím prostředí. Základní problém spatřujeme v implementačních procesech: v možnosti většího prostoru pro tyto strategie, které jsou teoreticky propracovány a empiricky ověřeny, jejich výskyt v praxi naší školy je však prozatím limitovaný.


Klíčová slova:
výukové strategie; diverzita; zhodnocování diverzity; kognitivní konflikt; konstruktivistické paradigma; kooperativní učení a strategie; strategie učebních sporů; dramatickovýchovné strategie; implementační procesy
Metriky

717

Views

477

PDF views