Podpora profesního rozvoje učitelů v rámci metodických kabinetů

Jan Slavík, Tomáš Janík

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. (2015). Praha: MŠMT.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. (2001). Praha: MŠMT.

Osnova modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety. (2018a). Praha: NIDV.

Osnova metodické příručky příslušné oblasti metodických kabinetů. (2018b). Praha: NIDV.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. (2013). Praha: MŠMT.

Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Rámcová koncepce přípravy učitelů základních a středních škol aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry. Pedagogická orientace, 27(1), 242–265.

Stuchlíková, I., Kaščák, O., Janík, T., Greger, D., Katrňák, T., Šima, K., … Staša, J. (2018). Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Praha: MŠMT.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015. (2015). Praha: ČŠI.

https://doi.org/10.5817/PedOr2019-2-243


Copyright (c) 2019 Jan Slavík, Tomáš Janík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.