Výuka cizího jazyka v raném věku

S. Hanušová, P. Najvar

Abstrakt

Tato studie se zabývá problematikou výuky cizích jazyků v raném věku (na příkladu angličtiny). Podává rovněž zprávu o dvou výzkumných projektech, které byly pod hlavičkou projektu EVYL (English for Very Young Learners – Výuka angličtiny ve velmi raném věku) realizovány na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. U žáků osmých tříd a u uchazečů o studium na katedře anglického jazyka a literatury, byla hledána ozvěna rané výuky angličtiny.

Bibliografická citace

Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace, 17(3), 42–52.

Klíčová slova

výuka angličtiny jako cizího jazyka; raná výuka; velmi raná výuka

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.