K vývoji a proměnám časopisu Pedagogická orientace v letech 1991–2004

J. Zounek, P. Jedlička

Abstrakt

K vývoji a proměnám časopisu Pedagogická orientace v letech 1991–2004

Bibliografická citace

Zounek, J., & Jedlička, P. (2005). K vývoji a proměnám časopisu Pedagogická orientace v letech 1991–2004. Pedagogická orientace, 15(4), 68–78.

Plný Text:
Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.