Lidé

Redakční rada (české vydání)

 1. » Doc. PhDr. Tomáš Čech, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Česká republika
 2. » PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Česká republika
 3. » Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D., Technologická agentura České republiky, Česká republika
 4. » Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Česká republika
 5. » Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Česká republika
 6. » Prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika
 7. » doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D., Masaryk University, Faculty of Sport Studies, Česká republika
 8. » Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika
 9. » Doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Česká republika
 10. » Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D., Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Slovensko
 11. » doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Česká republika
 12. » PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Česká republika
 13. » Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika
 14. » Doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika
 15. » Prof. PhDr. Milan Pol, CSc., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Česká republika
 16. » Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Česká republika
 17. » Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Česká republika
 18. » Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Česká republika
 19. » Doc. PhDr. Vladimír Spousta, nezávislý expert, Česká republika
 20. » Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Česká republika
 21. » Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Česká republika
 22. » doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Česká republika
 23. » Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika
 24. » Doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
 25. » Doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Česká republika