Konodontová fauna spodního tournai v Lesním lomu (Brno-Líšeň)

Vojtěch Cígler, Tomáš Kumpan

Abstrakt

Early Tournaisian was a period of transition between devonian hot and carboniferous cold climate system and therefore crucial in terms of global reconstruction evolution. Early Tournaisian represents a period that follows a detailed studied Hangenberg crisis (late Famenian) and that is connected to glaciation. Based on the study of conodont fauna this article outlines the biostratigraphy of the Lower Tournaisian upper Křtiny limestones situated in the Lesní lom quarry. „Upper“ Křtiny limestones are pale grey mud calciturbidites containing abundant microfauna of conodonts, echinoderms, ostracods, brachiopods, bivalves, bryozoans, ichthyoliths, radiolarians, trilobites and foraminiferas. They are part of the Líšeň Formation which belongs to Paleozoic of Moravian Karst. 8 samples were taken and evaluated from 3 profiles. In total there were determined 22 conodont species belonging to conodont families of Bispathodus, Polygnathus, Pseudopolygnathus and Siphonodella. Following taxons were found: Siphonodella belkai DZIK 1997, Si. carinthiaca SCHÖNLAUB 1970, Si. cf Si. isosticha COOPER 1939, Si. duplicata-jii, Si. jii HASS 1959, Si. lobata BRANSON & MEHL 1934b, Si. obsoleta HASS 1959, Si. sandbergi (M1, M2) KLAPPER 1966, Polygnathus communis communis BRANSON & MEHL 1934b, Po. distortus BRANSON & MEHL 1934b, Po. inornatus BRANSON 1934, Po. purus purus VOGES 1959, Po. spicatus BRANSON 1934, Po. vogesi ZIEGLER 1962, Pseudopolygnathus fusiformis BRANSON & MEHL 1934b, Ps. primus BRANSON & MEHL 1934, Ps. triangulus inaequalis VOGES 1959 and Ps. triangulus triangulus VOGES 1959. Based on the conodont elements the Siphonodella jii and Siphonodella sandbergi zones were distinguished. All profiles but profile 2 belonged to the siphonodellid-polygnathid biofacies, profile 2 belonged to the polygnathid biofacies.

Bibliografická citace

Cígler, V., & Kumpan, T. (2017). Konodontová fauna spodního tournai v Lesním lomu (Brno-Líšeň). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-35

Klíčová slova

Moravian Karst; Líšeň Formation; Tournaisian; biostratigraphy; conodonts

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bardasheva N. P. – Bardashev I. A. – Weddige K. – Ziegler, W. (2004): Stratigraphy and conodonts of the Lower Carboniferous of the Shishkat section (southern Tien Shan, Tajikistan). – Senckenbergiana lethaea, 84, 225–301. Frankfurt am Main. https://doi.org/10.1007/BF03043472

Becker R. T. – Kaiser S. I. – Aretz M. (2016): Review of chrono-, litho- and biostratigraphy across the global Hangenberg Crisis and Devonian–Carboniferous Boundary. – The Geological Society of London.

Cígler V. (2016): Spodnotournaiská konodontová fauna Lesního lomu v Brně-Líšni. – MS, bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Dzik J. (1997): Emergence and succession of Carboniferous conodont and ammonoid communities in the Polish part of the Variscan sea. – Acta Palaeontologica Polonica, 42, 57–170.

Hladil J. – Bernardová E. – Brunnerová Z. – Brzobohatý R. – Čekan V. – Dvořák J. – Eliáš M. – Friáková O. – Havlíček P. – Kalvoda J. – Klečák J. – Machatková B. – Maštera L. – Mittrenga P. – Otava J. – Přichystal A. – Rejl L. – Růžička M. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24–413 Mokrá-Horákov. – Česká geologická služba. Praha.

Isaacson P. E. – Hladil J. – Shen J. W. – Kalvoda J. – Grader G. (1999): Late Devonian (Famennian) glaciation in South America and marine offlap on other continents. – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 54, 239–257.

Ji Q. (1985): Study on the phylogeny, taxonomy, zonation and biofacies of Siphonodella (conodonta). – Institute of Geology, Bulletin 11, 51–75.

Kaiser S. I. – Aretz M. – Becker R. T. (2015): The global Hangenberg Crisis (Devonian–Carboniferous transition): review of a first-order mass extinction. – In: Becker R T. – Königshof P & Brett C. E. (eds): Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events, Geological Society, 387-437.

Kaiser S. I. – Kumpan T. – Cígler V. (in prep.): New siphonodellid conodonts from the Rhenish and Bohemian massives and precision of the Tournaisian conodont zonations. Neues.Jahrb.Pal.Geol.

Kalvoda J. – Bábek O. & Malovaná A. (1999): Sedimentary and Biofacies Records in Calciturbidites at the Devonian-Carboniferous Boundary in Moravia (Moravian-Silesian Zone, Middle Europe). – Facies, 41, 141–158. Erlangen. https://doi.org/10.1007/BF02537463

Kalvoda J. – Bábek O. – Nehyba S. – Špaček P. (1996): Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbididty z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu), 98–100. Brno.

Kalvoda J. – Kumpan T. (2014): Nové paleontologické nálezy v lomech cementárny v Mokré v roce 2014. – Českomoravský cement,a.s., 72 s.

Kalvoda J. – Kumpan T. – Bábek O. (2015): Upper Famennian and Lower Tournaisian sections of the Moravian Karst (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic): a proposed key area for correlation of the conodont and foraminiferal zonations. – Geological Journal, 50, 17–38. https://doi.org/10.1002/gj.2523

Pazuchin V. N. (2009): Konodontovaja zonalnost nižnego karbona južnogo urala i vostoka ruskoj platformy. 200 let Otečestvennoj Paleontologii, Materialy vserosijskogo sovečanija, 96–97. Rossijskaja akademia nauk.

Rez J. (2010): Strukturně-geologický vývoj jižní části Moravského krasu. – MS, disertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Rutová M. (2009): Konodontová fauna famenu a spodního tournai ve výchozech v údolí Říčky u Brna. – MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Saltzman M. R. (2002): Carbon and oxygen isotope stratigraphy of the Lower Mississippian (Kinderhookian–lower Osagean), western United States: Implications for seawater chemistry and glaciation. – Geological Society of America Bulletin, 114, 96–108. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2002)114<0096:CAOISO>2.0.CO;2

Sepkoski J. J. (1996): Patterns of Phanerozoic extinction: a perspective from global data bases. In: Walliser, O.H. (Ed.): Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic. Springer, Berlin, pp. 35–51.

Simakov K. V. (1993): The dynamics and biochronological structure of the Hangenbergian bioevent. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 104, 127–137.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-35