Mineralogie krupníkového tělesa v Medvědím dole u Koutů nad Desnou v Jeseníkách

Jiří Zimák, Bohuslav Fojt, Zuzana Juránková

Abstrakt

Soapstone bodies are relatively common in the Sobotín Massif in the Hrubý Jeseník Mts. (NE part of the Bohemian Massif). There was a small soapstone body found near Kouty nad Desnou in the northern spur of the Sobotín Massif composed dominately of amphibolites. The article focuses on mineralogy and petrology of this body and rocks in its surroundings (mainly hornblendite). Studied soapstone body is composed of these four types of rocks: i) talc schists with variable content of chlorite (clinochlore) and amphibole (actinolite, magnesiohornblende); ii) soapstone (mineral association talc + dolomite); iii) chlorite schist; iv) actinolite schist. Chromite is a typical accessory mineral of soapstone body rocks as well as hornblendite. This soapstone body does not show mineralogical and petrographical zonality typical for well-known soapstone bodies of the Sobotín Massif – former soapstone deposits Smrčina and Zadní Hutisko. However there is no mineralogical or petrographical difference between those deposits and studied soapstone body. Formation of the soapstone body at Kouty nad Desnou is probably connected to hydrothermal alteration of hornblendite running along shear zones.

Bibliografická citace

Zimák, J., Fojt, B., & Juránková, Z. (2017). Mineralogie krupníkového tělesa v Medvědím dole u Koutů nad Desnou v Jeseníkách. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-47

Klíčová slova

Silesicum; Sobotín Massif; soapstone; actinolite schist; chlorite schist; hornblendite; chromite.

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B. – Vávra, V. (1997): Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996, 105-106.

Hanžl, P. (1995): Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994, 84.

Iršová, B. – Zimák, J. (2012): Mineralogie dvou typů železných rud z historických ložisek na Rudné hoře u Vernířovic v Hrubém Jeseníku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 150-153.

Kretschmer, F. (1911): Das metamorphe Diorit- und Gabbromassiv in der Umgebung von Zöptau (Mähren). – Jahrbuch der kaiserlich-königlichen Geologischen Reichsanstalt, 61, 53-180.

Leake, B. E. (1978): Nomenclature of amphiboles. – American Mineralogist, 63, 1023-1052.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 40, 23-27.

Zimák, J. – Dalajková, K. – Donocik, R. – Krist, P. – Reif, D. – Štelcl, J. – Kopecká, L. (2016): Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin – na příkladu velkolomu Mokrá. – Zprávy o geologických výzkumech, 49, 79-82.

Zimák J., Novotný P., Fojt B., Novák M., Vávra V., Kopa D., Losos Z., Prinzová E., Skácel J. (2002): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. UP Olomouc 2002.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-47


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. PETROGRAFIE A MINERALOGIE KRUPNÍKOVÉHO TĚLESA NA LOKALITĚ ZADNÍ HUTISKO U VERNÍŘOVIC (HRUBÝ JESENÍK)
Jiří Zimák, Zuzana Juránková
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 25,  číslo: 1-2,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-97