Tektonická analýza okrajového zlomu blanenského prolomu

Marko Skoršepa, Rostislav Melichar

Abstrakt

Pískovna, ve které probíhal výzkum je situovaná jihozápadně od obce Dolní Lhota, která leží severně od města Brno. Pískovna odkrývá ve svoji jihozápadní části tektonický kontakt křídových sedimentů blanenského prolomu a brněnského masivu, který postupně zarůstá, takže v současnosti je jedna z posledních šancí pro studium tohoto tektonického zlomu. Blanenský prolom je vyplněn křídovými sedimenty s téměř subhorizontální vrstevnatostí. Prolom křídových sedimentů je proti granodioritu brněnského masivu omezený zmíněným zlomem směru SZ-JV se sklonem k jihozápadu. Křídové sedimenty mají u zlomu překocenou vrstevnatost strmě ukloněnou k jihozápadu, což je způsobeno ohnutím a vyvlečením vrstev podél zlomu. Navíc byla na studovaném místě nalezena také vrstevnatost strmě ukloněná jjv. směrem. Při studiu anizotropie magnetické susceptibility deformovaných jílů jádra zlomu byla zjištěna magnetická lineace K1 v horizontální pozici ve směru JZ-SV. Směr K2 se uklání k jihovýchodu a póly k magnetické foliaci (K3) ukazují, že magnetická foliace je mírně ukloněná převážně jjv. směrem, což odpovídá i naměřené vrstevnatosti v daném bodě. Dá se tedy usuzovat, že vrstevnatost v daném bodě a výstupy z AMS byly ovlivněné nějakým drobným příčným zlomem, podél kterého vedly deformace k vzniku anomálních orientací struktur. Takový systém příčných zlomů ve směru JZ-SV byl popsaný Havířem (1998).

Bibliografická citace

Skoršepa, M., & Melichar, R. (2017). Tektonická analýza okrajového zlomu blanenského prolomu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-31

Klíčová slova

fault; thrust fault; Blansko trough; tectonics; kinematics

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Havíř, J. (1998): Napěťové a deformační pole ve vybraných regionech východní části českého masivu. – MS dizertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno. K 7253.

Kettner, R. (1941): Blanenský prolom. – Sborník České společnosti zeměpisné, 46, 113–118. Praha.

Melichar, R. – Čech, S. (1999): Blansko – Dolní Lhota. – Geolines, 8, 90.

Tarling, D. H. – Hrouda, F. (1993): The magnetic anisotropy of rocks – Chapman & Hall London.

Zvejška, F. (1944): Blanenský prolom. – Práce Moravské přírodovědecké společnosti, 16, 1, 1–29.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-31