Vznik a vývoj mrtvého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří

Jan Sedláček, Ondřej Kielar, Daniel Šimíček, Veronika Kapustová

Abstrakt

Předložený článek se zabývá výzkumem sedimentů nově vzniklého mrtvého ramene, které je lokalizováno v CHKO Poodří. Cílem studie je charakterizovat iniciální stadia jeho vývoje. Pro určení základních vlastností sedimentů byly použity metody vysokorozlišující stratigrafie. Byl změřen obsah vody, magnetická susceptibilita, spektrální odraznost ve viditelném světle, zrnitostní rozbor a obsah celkového organického uhlíku (TOC). Studované mrtvé rameno, situované u Polanky nad Odrou, bylo vytvořeno po povodních v roce 2010 protržením meandrové šíje. Na lokalitě byla odebrána dvě jádra o délce 81 cm (POD2) a 108 cm (POD1). Sedimenty sestávají převážně z prachu s vysokým podílem jílové frakce. Materiál s písčitou příměsí byl nalezen v bazálních částech, což nasvědčuje ukládání během iniciálního stadia vzniku mrtvého ramene. Magnetická susceptibilita a CIEL* vykazují určitou variabilitu, která je podmíněna změnami sedimentačních podmínek během roku. Zejména může indikovat jarní povodně a vyšší organickou produkci během letních měsíců. Na druhou stranu je obsah TOC nízký, pravděpodobně v důsledku rychlé degradace organické hmoty. Mrtvé rameno je stále hydraulicky spojeno s hlavním tokem, a proto je dobře okysličené.  Rychlost sedimentace je vzhledem k malému akomodačnímu prostoru velmi vysoká, až 18 cm/r. Postupující změlčování a zužování dále vede ke zmenšování vodní plochy mrtvého ramene.

Bibliografická citace

Sedláček, J., Kielar, O., Šimíček, D., & Kapustová, V. (2017). Vznik a vývoj mrtvého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-60

Klíčová slova

Key words: River cutoff; oxbow lake; high-resolution stratigraphy; sedimentation rate; terrestrialization

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bábek O. – Hilschnerová K. – Nehyba S. – Zeman J. – Faměra M. – Franců J. – Holoubek I. –Machát J. – Klánová J. (2008): Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years. – Journal of Soils and Sediments, 8, 165–176.

Bábek O. – Faměra M. – Hilschnerová K. – Kalvoda J. – Dobrovolný P. – Sedláček J. – Machát J. – Holoubek I. (2011): Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive: Implications for contamination history analyses, Catena, 87, 281–290. https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.06.014

Constantine J.A. – Dunne T. – Piégay H. – Kondolf G.M. (2010): Controls on the alluviation of oxbow lakes by bed-material load along the Sacramento River. California. – Sedimentology, 57, 389–407. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2009.01084.x

Citterio A. – Piegay H. (2009): Overbank sedimentation rates in former channel lakes: characterization and control factors. – Sedimentology, 56, 461–482. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2008.00979.x

Deaton B.C. – Balsam W.L. (1991): Visible spectroscopy – a rapid method for determining

hematite and goethite concentration in geological materials. – Journal of Sedimentary Petrology, 61, 628–633. https://doi.org/10.1306/D4267794-2B26-11D7-8648000102C1865D

Falkowska E. – Falkowski T. (2015): Trace metals distribution pattern in floodplain sediments of a lowland river in relation to contemporary valley bottom morphodynamics. – Earth Surface Processes and Landforms, 40, 876–887.

Hudson P. – Middelkoop H. – Stouthamer E. (2008): Flood management along Lower Mississippi and Rhine Rivers (The Netherlands) and the continuum of geomorphic adjustment. – Geomorphology, 101, 209–236. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.07.001

Hradecký J. Dušek R. – Velešík M. – Chudaničová M. – Škarpich V. – Jarošek R. – Lipina J. (2016): Poodří–Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. – In: Pánek . T – Hradecký J (eds.): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. 333–346, Springer.

Kielar O. – Bábek O. (2013): Rychlosti sedimentace recentních fluviálních sediment v mrtvých ramenech Moravy mezi Postřelmovem a Olomoucí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, 37–40.

Miřijovský J. – Michalková Šulc M. – Petyniak O. – Máčka Z. – Trizna M. (2015): Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe – The Morava River near Litovel. – Catena, 127, 300–311. https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.12.006

Poesen J. – Hooke J. (1997): Erosion, flooding, channel management in Mediterranean environments of southern Europe. – Progress in Physical Geography, 21, 157–199.

Sedláček J. – Bábek O. – Grygar T. (2013): Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: the Brno Dam, Moravia, Czech Republic. – Environmental Earth Sciences, 69, 2581–2593. https://doi.org/10.1007/s12665-012-2089-x

Sedláček J. – Bábek O. – Kielar O. (2016): Sediment accumulation rates and high-resolution stratigraphy of recent fluvial suspension deposits in various fluvial settings, Morava River catchment area, Czech Republic. – Geomorphology, 254, 73–87. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.011

Toonen W.H.J. – Kleinhans M.G. – Cohen K.M. (2012): Sedimentary architecture of abandoned channel fills. – Earth Surface Processes and Landforms, 37, 459–472.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-60