Tektonické porušení neogénu jižní části karpatské předhlubně v okolí Hevlína

Marie Otáhalová, Rostislav Melichar

Abstrakt

V dané lokalitě na Mikulovsku byla rozpoznána deformační zóna s hustou sítí malých zlomů v neogením jílu v Karpatské předhlubni. Zlomy jsou nápadné od S-J, se směrem SZ-JV a směrem sklonu V-SV. Byly nalezeny dva systémy rýhování na zlomových plochách. Starší z nich se ponořilo pod střední úhly, zatímco mladší je téměř subhorizontální. Odpovídající starší fáze má orientaci σ1 273/69, σ2 98/21 a σ3 7/2 (μ = -0,61) a mladší fáze má orientaci σ1 333/43, σ2 70/7 a σ3 167/46 (μ = -0,31). Orientace s mladší fází se neshoduje s Andersonovou teorií a může být snad vysvětlena reakcemi na pohyby na zlomech v podloží.

Bibliografická citace

Otáhalová, M., & Melichar, R. (2017). Tektonické porušení neogénu jižní části karpatské předhlubně v okolí Hevlína. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-28

Klíčová slova

tektonika; neogén; karpatská předhlubeň; pokles; paleonapjatostní analýza

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, E. M. (1942): The Dynamics of faulting. – Oliver and Boyd. Edinburgh.

Brzobohatý, R. (2002): Neogenní pánve na Moravě. – In: Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (eds): Geologická minulost České republiky, 344–353. Academia. Praha.

Brzobohatý, R. – Cicha, I. (1993): Karpatská předhlubeň. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezska, 123–128. MZM a Sekce geol. věd PřF MU. Brno.

Cicha, I. – Ondrejíčková, A. – Seneš, J. – Špička, V. – Tejkal, J. – Zapletalová, I. (1967): Holostratotypus und Faziostratotypen des M3 (Karpatien). – In: Cicha, I. – Seneš, J. – Tejkal, J. (eds): Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miocän M3 (Karpatien) , 50–102. SAV. Bratislava.

Doláková, N. – Hladilová, Š. – Petrová, P. – Švábenická, L. – Zlinská, A. – Halásová, E. – Andreyeva-Grigorovich, A. S. – Kvaček, Z. (2003): Hypostratotypes of the Karpatian Stage. – In: Brzobohatý, R. – Cicha, I. – Kováč, M. – Rögl, F. (eds): The Karpatian – A Lower Miocene Stage of the Central Parathethys, 21–26. Masaryk University. Brno.

Doláková, N. – Holcová, K. – Pouzot, Ch. (2016): Hevlín. – In: Tomanová Petrová, P. (ed.): Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary: excursion guide: Brno, 26–27 May 2016, 28–33. Masaryk University. Brno.

Kernstocková, M. (2011): Paleonapjatostní analýza polyfázově reaktivovaných zlomů na příkladu barrandienu. – MS, disertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Lode, W. (1926): Versuche fiber den Einfluß der mittleren Hauptspannung auf das Fließen der Metalle Eisen, Kupfer und Nickel. – Zeitschrift für Physik, 36, 11–12, 913–939. https://doi.org/10.1007/BF01400222.

Melichar, R. – Kernstocková, M. (2010): 9D space – the best way to understand paleostress analysis. – Trabajos de Geología, 30, 69–74. Universidad de Oviedo. Ovideo.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-28