Uran, thorium a draslík v krystaliniku a paleozoických sedimentech na mapovém listu 14-33 Polička – laboratorní gamaspektrometrie a parciální chemické složení variských plutonitů

Jiří Zimák

Abstrakt

The paper deals with natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and Palaeozoic sediments within the map sheet 14-33 Polička. Studied rocks belong to three geological units: the Hlinsko Zone (phyllites and quartzites of the Mrákotín Fm., flysch sediments of the Hlinsko-Rychmburk Fm.), the Svratka Crystalline Complex (mainly mica schists, paragneisses, orthogneisses and migmatites, also amphibolites, skarns, erlans and quartzites) and the Polička Crystalline Complex (mica schists, paragneisses to migmatites and the Variscan granitoids are dominant). Concentrations of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma-ray spectrometer in 805 rock samples. Data are tabled and discussed. Natural radioactivity of rocks is evaluated on the basis of the calculated values of mass activity of 226Ra equivalent (am). Slightly increased am values were found in migmatites and orthogneisses of the Svratka Crystalline Complex (187 Bq.kg-1 on average), granites and granodiorites of the Budislav Pluton (216 Bq.kg-1), granodiorites and rocks of a tonalite suite of the Miřetín Pluton (199 and 194 Bq.kg-1). Increased concentrations of uranium and thorium were found in some samples of pegmatite and aplite. Radioactivity of rocks of the Hlinsko-Rychmburk and Mrákotín Fms. can be assessed as relatively low.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2017). Uran, thorium a draslík v krystaliniku a paleozoických sedimentech na mapovém listu 14-33 Polička – laboratorní gamaspektrometrie a parciální chemické složení variských plutonitů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-69

Klíčová slova

Polička Crystalline Complex; Svratka Crystalline Complex; Hlinsko Unit; gamma-spectrometry.

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. (2009a): Petrografie poličského krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 94, 3-46.

Buriánek, D. (2009b): Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 94, 111-128.

Manová, M. – Matolín, M. (1989): Radioaktivita hornin ČSSR. In Ibrmajer, J. – Suk, M. et al.: Geofyzikální obraz ČSSR, 196-213. ÚÚG – Academia Praha.

Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. Český geologický ústav.

Maštera, L. (2004): Petrofaciální analýza sedimentů „hlineckého paleozoika“. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 11, 57-58.

Matolín, M. – Chlupáčová, M. (1997): Radioaktivní vlastnosti hornin. In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109-126. Vydavatelství Karolinum, Praha.

Ngachin, M. – Garavaglia, M. – Giovani, C. – Kwato Njock, M. G. – Nourreddine, A. (2007): Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61-67. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Stárková, I. – Adamovič, J. – Müller, V. (2000): Geologie území. In: Müller, V. (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. List 14-33 Polička, 8-22. Český geologický ústav, Praha.

Stárková, I. – Opletal, M. – Adamovič, J. – Macek, J. (1998): Geologická mapa ČR, list 14-33 Polička. Český geologický ústav, Praha.

Šalanský, K. – Manová, M. (2000): Geofyzikální poměry. In: Müller, V. (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. List 14-33 Polička, 23-25. Český geologický ústav, Praha.

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988): Exposures from natural sources of radiation. Report to the General Assembly. U.N., New York, USA.

Vondrovic, L. – Verner, K. – Buriánek, D. – Halodová, P. – Kachlík, V. – Míková, J. (2011): Emplacement, structural and P–T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá–Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics. – Journal of Geosciences, 56, 4, 343-357.

Zimák, J. – Dalajková, K. – Donocik, R. – Krist, P. – Reif, D. – Štelcl, J. – Kopecká, L. (2016): Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin – na příkladu velkolomu Mokrá. – Zprávy o geologických výzkumech, 49, 79-82.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-69