SROVNÁNÍ ZMĚN KVALITY VODY V POVRCHOVÉM TOKU A PRŮTOKU JESKYNNÍM SYSTÉMEM

Kateřina Schrimpelová

Abstrakt

Karst rivers are special types of watercourses due to their hydrography characteristics. When rivers enter the karst, they usually disappear underground and flow through karst cavities. A self-purification of karst rivers is typically poor, because of cave conditions, e.g. absence of light and low temperature. The aim of this study is to compare surface and karst conduit flows via water quality measurement. For this purpose, two sections of the Jedovnice Brook in the Moravian Karst were chosen. First section was a part of an open channel, while the other one was a cave system Rudické propadání – Býčí skála. Measurements of water quality were provided every two weeks during 6 months at surface sampling points. Additional one-off samples were collected in the cave system. Flow rate, temperature, conductivity, dissolved oxygen concentration and pH were measured in-situ. Afterwards, content of solids, chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, N-NH4+, N-NO2–, N-NO3–, P-PO43– and Ptotal were determined in the laboratory. According to the results of this study, quality of water in Jedovnice brook is already poor when it enters the Moravian Karst. In the surface section, the self-purifi cation process is running well. Situation in the cave section is complicated due to underground tributaries with unknown water quality. Water leaving the cave system contains lower concentrations of the pollutants, however, overall mass flows are larger, which is evidence of pollution increase.

Bibliografická citace

Schrimpelová, K. (2016). SROVNÁNÍ ZMĚN KVALITY VODY V POVRCHOVÉM TOKU A PRŮTOKU JESKYNNÍM SYSTÉMEM. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5254

Klíčová slova

Moravian-Silesian Paleozoic Basin, Moravian Karst, Jedovnice Brook, water quality

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Taraba J. (1976): Závěrečná zpráva o regionálním hydrogeologickém průzkumu Moravského krasu. – MS, závěrečná zpráva. Geotest, n. p.. Brno.

Zeman O. – Bruthans J. (2007): Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod. – In: Bosák P. (ed.). Speleofórum 2007, Sborník abstraktů, 105–108, Česká geologická společnost. Praha.