Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické lečebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih

Jiří Zimák, Jindřich Štelcl

Abstrakt

Results of detailed petrographic and gamaspectrometric study in selected parts of the speleotherapeutic sanatory at the 2nd level of the deposit Zlaté Hory-South

Bibliografická citace

Zimák, J., & Štelcl, J. (2006). Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické lečebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5221

Klíčová slova

laté Hory; speleotherapy; natural radioactive elements; petrography