Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák

Abstrakt

Results of geological, petrographical and geochemical study in the speleotherapeutic sanatory at Mladeč

Bibliografická citace

Štelcl, J., & Zimák, J. (2006). Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5220

Klíčová slova

Mladeč Karst; tectonics; limestone; soil; geochemistry; speleotherapy