Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998

Zuzana Skácelová, Zdeňka Sýkorová, Josef Havíř

Abstrakt

Localisation of weak micro-earthquakes near Jevíčko and Polička in 1998

Bibliografická citace

Skácelová, Z., Sýkorová, Z., & Havíř, J. (2006). Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5219

Klíčová slova

micro-earthquakes; recent tectonics