Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin

Vít Prudil

Abstrakt

The application of Lindenmayer systems for simulation of banded rocks development

Bibliografická citace

Prudil, V. (2006). Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5218

Klíčová slova

banded rocks; box counting procedure; fractal dimension; fractals; self-similarity