Fraktální vlastnosti geologických objektů

Vít Prudil

Abstrakt

Fractal properties of geological objects

Bibliografická citace

Prudil, V. (2006). Fraktální vlastnosti geologických objektů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5217

Klíčová slova

fractal and topological dimensions; Richardson effect; self-simulary; banded rocks