Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu

Jan Himmel

Abstrakt

Variability of intensity of limestone karstification in the zone of vertical circulation in the Moravian Karst

Bibliografická citace

Himmel, J. (2006). Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5216

Klíčová slova

Moravian Karst; infiltration; corrosion of limestones