Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)

Zdeněk Gába

Abstrakt

Geological knowledge of the July flood in 1997 (the Jeseníky area)

Bibliografická citace

Gába, Z. (2006). Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5215

Klíčová slova

fluvial erosion; pebbles trantportation; sedimentation