Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko

Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Jiří Zimák

Abstrakt

The study of geochemical equilibrium in the Javoříčko caves

Bibliografická citace

Faimon, J., Štelcl, J., & Zimák, J. (2006). Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5214

Klíčová slova

cave; calcite; karst water; equilibrium; supersaturation index