Interakce křemen – voda: interpretace tvaru kinetických křivek

Jiří Faimon

Abstrakt

Quartz – water interaction: interpretation of the shape of kinetic cruves

Bibliografická citace

Faimon, J. (2006). Interakce křemen – voda: interpretace tvaru kinetických křivek. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5213

Klíčová slova

shape of curves; fluxes; kinetics; quartz; surface defects