Studium interakce hornina – voda: diskontinuální průtokový reaktor

Jiří Faimon

Abstrakt

Study of kinetics of the rock – water interaction: a discontimuous flow-through reactor

Bibliografická citace

Faimon, J. (2006). Studium interakce hornina – voda: diskontinuální průtokový reaktor. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5212

Klíčová slova

reactor; kinetics; rock/water interaction; aqueous concentrations