Nové poznatky o historickém rudním ložisku „U havířských jam“ u Jemnice

Jiří Zimák, Pavlína Šendová

Abstrakt

New data on the historical ore deposit „U havířských jam“ near Jemnice

Bibliografická citace

Zimák, J., & Šendová, P. (2006). Nové poznatky o historickém rudním ložisku „U havířských jam“ u Jemnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5211

Klíčová slova

Moldanubicum; hydrothermal mineralization; carbonates; tourmaline; chemistry